vineri, 27 decembrie 2013

OPINII PE MARGINEA PROIECTULUI STATUTULUI PERSONALULUI MILITAR (din MApN)SCHIMBARI PRECONIZATE DE  CATRE INITIATOR

Prin acest demers legislativ se urmăreşte îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei militare, printr-o structurare mai clară a prevederilor statutare, care să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestora.
 Totodată, se are în vedere unificarea legislaţiei prin includerea cadrelor militare şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sub incidenţa aceluiaşi statut.
În cuprinsul proiectului sunt reglementate, în principal, următoarele aspecte:
 - definirea personalului militar şi structurarea lui pe corpuri profesionale şi grade militare;
- provenienţa personalului militar şi modalităţile de formare a acestuia;
- raporturile de serviciu şi situaţiile în care se modifică acestea;
- dezvoltarea carierei militare: numirea în funcţii, înaintarea în grad, trecerea dintr-un corp profesional în altul, trecerea dintr-o armă serviciu sau specialitate militară în alta/altul, dobândirea unei alte specialităţi militare în cadrul aceleiaşi arme sau aceluiaşi serviciu;
- încheierea carierei militare;
- îndatoririle şi drepturile personalului militar;
- interzicerea şi restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi constituţionale.

Elemente , cam de noutate, identificate de catre mine pana acum :

1.      Din insasi titulatura, remarcam faptul ca nu mai este vorba doar  despre o lege a cadrelor militare, ci  se are in vedere o lege privind  STATUTUL CADRELOR MILITARE, GRADAŢILOR ŞI SOLDAŢILOR. Urmand tiparul,  firesc, UTAN (NATO) cu privire la  soldatii si gradatii profesionisti, cadrele militare, este de remarcat ca acestia vor fi  considerati militari cu drepturi si obligatii egale, intre acestia diferenta facand-o gradul detinut...
2.      Acest proiect solicita imperios nevoia  de a li aplica militarilor prevederile Codului Muncii ! Teoretic, odata cu posibila aplicare a acestui act normativ, se presupune ca militarii activi  vor putea armoniza privarea de drepturi si libertati constitutionale cu prevederi care sa echilibreze balanta, aflata in total dezechilibru si in defavoarea lor in acest moment.  Astfel, conf ,, art. 13. – Interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi constituţionale şi obligativitatea îndeplinirii misiunilor încredinţate până la sacrificiul vieţii se compensează financiar prin acordarea unei bonificaţii lunare de fidelitate pentru fiecare an de activitate în instituţii militare, de la numirea în prima funcţie, de 1 % din solda funcţiei de bază, care se acordă în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
 In acelasi timp, art. 15. – (1) prevede ca ,, Personalul militar în activitate beneficiază şi de următoarele drepturi: 
m) recuperarea timpului lucrat peste durata normală de lucru, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare, sau plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru, în condiţiile legii; 
4) Pentru restrângerea dreptului la liberă exprimare publică şi pentru păstrarea cu stricteţe a confidenţialităţii în legătură cu exercitarea profesiei militare, personalul militar în activitate beneficiază de o compensaţie financiară lunară în cuantum de 15% din solda funcţiei de bază.
3.      conform art. 2. - (1) În înţelesul proiectului legii, prin personal militar se înţelege cetăţenii români care au dobândit calitatea de ofiţer, maistru militar, subofiţer, gradat sau soldat, în urma acordării unui grad militar, în condiţiile legii şi se află în activitate, în rezervă sau în retragere. Coroborat cu art. 86. – (1) unde  se prevede ca ,, Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere beneficiază de pensie militară de stat,, ( ATENTIE, nu "pensii ocupationale"!) , s-ar putea presupune ca pensia militara, cel putin in viitor,  sa se refere strict in legatura cu perioada in care impricinuitul a avut colaborari, conventie, invoiala , tratat etc ,  cu meapeneul. Pe cale de consecinta, daca adaugam si faptul  ca nu toti pensionarii au obligatii militare, ci doar cei proveniti din armata,  s-ar cam impune o noua  lege a  pensiilor militare…
4.      Cat priveste actualul pensionat din sistemul militar, n cuprinsul documentului acesta  are urmatoarele ,,etichete,, : ,, personalul militar în rezervă,, sau direct, ,,rezervist,,Nu stiu daca conteaza desi stiu ca se facea mare tam-tam pe marginea temei !
5.      conform actutlui de fata, cu ocazia… unor ”evenimente importante din istoria patriei și forţelor armate ale României…”, persoanlul în rezervă , poate fi înaintat la gradul următor ”indiferent de nivelul funcţiilor îndeplinite în activitate sau în care a fost repartizat în planurile de mobilizare’’ !!!( Art. 99. – (1))
6.      conform art. 24. – (1) Ofiţerii în activitate pot proveni si dintr-o categorie de personal, nou introdusa , si anume ofiţeri rezervişti voluntari . Nu as putea explica ce inseamna, deocamdata... 
In acelasi timp proiectul prevede ca  aceeasi ofiteri pot proveni si din randul unor:
d) ofiţeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare pentru a fi chemaţi sau rechemaţi în activitate, potrivit nevoilor forţelor armate;
f) maiştri militari şi subofiţeri în activitate, absolvenţi cu diplomă de master ai studiilor civile de master, cu profil corespunzător specialităţilor, potrivit nevoilor instituţiei militare, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare;
g) maiştri militari şi subofiţeri care, în timp de război, îndeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi încadrate cu ofiţeri în structurile militare aflate în zona acţiunilor militare;
i)absolvenţi cu diplomă de licenţă ai studiilor universitare de licenţă şi cu diplomă de master ai studiilor universitare de master, potrivit nevoilor instituţiei militare, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare pentru a fi chemaţi în activitate;
7.      Se prevede durata angajamentelor cu MpN, pentru fiecare categ de personal militar, contract care, in cazul navigantilor, marinarilor, medicilor militari are o usoara extensie .
8.      in sfarsit , apare o prevedere limpede care rezolva o situatie confuza, cam des intalnit in armata,la un moment dat.
 Astfel, ,, in MApN pers militar nu mai  poate fi numit in functii inferioare gradului detinut,, !
9.      Apar elemente noi in legatura cu sit in care personalul  militar( se presupune ca inclusiv soldatii, gradatii…) sunt numiti/incadrati  in functii ori desf misiuni, temporar, in alte localitati. Acestora li se asigura:
-locuinţă de serviciu sau intervenţie, accesorie raporturilor de serviciu, fără plata chiriei, dacă nu deţine locuinţă proprietate personală corespunzătoare conform legii, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, nici personalul în cauză şi nici soţul ori soţia acestuia; 
-locuinţă de intervenţie sau de protocol pe timpul detaşării şi al îndeplinirii unor misiuni în altă localitate, ori decontarea cheltuielilor de cazare;
10.  pentru pers militar trecut in rezerva sau direct in retragere, se prevad o serie de masuri postcariera, la cerere,  precum:
             a)consiliere în rezolvarea problemelor specifice;
            b) îndrumare în relaţia cu structurile din cadrul instituţiei militare sau cu autorităţile din afara acestora pentru asigurarea drepturilor de cazare, tratament ori a altor drepturi sau înlesniri ce i se cuvin, potrivit legii;
            c) măsuri speciale de asistenţă şi solidaritate socială, pentru personalul militar aflat în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate, ori din alte asemenea cauze;
            d) alte măsuri, prevăzute de lege.
         11. Gradul de plutonier adjutant şef, acordat cadrelor militare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înlocuieşte cu gradul de plutonier adjutant principal.
           12 In cuprinsul proiectului , la un moment dat se face referire la drepturile banesti pe care le poate primi potentialul militar care trece in rezerva sau direct in retragere. Conform acestor date, NICIODATA nu ar mai trebui ca activii sa vorbeasca ca, la un moment dat, disponibilizatii au fost niste profitori de pe urma armatei, urmare a OG 7-lui...Ba chiar ar trebui sa-i faca sa roseasca !

 
CONCLUZIE-fara indoiala, daca se va adopta in aceasta forma proiectul de fata, diferit esential de cel al politistilor care , datorita statutului lor aparte (!) pot juca la mai multe capete, acesta va reprezenta un urias pas inainte !

 Din pacate, armata Romaniei refuza, se pare, ceea ce are consistenta in statele de mare traditie militara si demorcatica-sindicatul la nivelul personalului militar activ ( vezi art 12 d). 
In acelasi timp, se pare ca va ramane in vigoare actuala prevedere ,, Cuantumul pensiei militare de stat se actualizează potrivit legii,,….

PANA LA APARITIA, PROBABILA , A STATUTULUI REZERVISTULUI, NECESAR IN OPINIA MEA, VA DORESC SPOR LA LECTURA !

marți, 24 decembrie 2013

Craciun fericit

Sărbători fericite alături de cei dragi. Să aveţi parte de multă căldură în suflet şi în casă, bucurie în inimă şi multă sănătate şi putere de muncă.
 La mulţi ani!