joi, 30 ianuarie 2014

COMUNICATUL BP ANCMRR Nr.37 din 21.01.2014


În ultimul timp, conducerea S.C.M.D., respectiv col.(r) Dogaru şi câţiva şefi de filiale S.C.M.D. desfăşoară o propagandă furibundă împotriva A.N.C.M.R.R. Motivul este declanşarea acţiunii judiciare pentru ANULAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI NR.83/ 18.08,2009, privind acordarea personalităţii juridice Sindicatului cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. A.N.C.M.R.R. a constat de la început faptul că o astfel de structură nu respectă legea sindicatelor (54/ 2004) şi nici statutul de cadre militare al membrilor acestuia.
Cât timp acţiunile desfăşurate de S.C.M.D. se încadrau în scopurile luptei comune pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari, nu am contestat existenţa unei asemenea structuri. Nu am fost de acord cu manifestările în stradă, uneori chiar în ţinută militară şi cu violenţele de limbaj nedemne pentru nişte cadre militare, precum şi faptul că îşi arogă reprezentativitatea pentru toate cadrele militare în rezervă şi în retragere şi a familiilor acestora.
După rezolvarea acceptabilă, în mare parte, a problemelor legate de pensii, presiunile S.C.M.D. pentru obţinerea unor drepturi care nu pot fi acordate în actuala situaţie au continuat. Uită astfel că guvernul actual a anulat prevederile din OUG nr.1/ 2011 privind restituirea diferenţei dintre pensia din decembrie 2010 şi pensia revizuită potrivit actului normativ menţionat şi a acceptat ca pensiile să fie acordate în cuantumul din decembrie 2010, începând din octombrie 2013, cu fonduri asigurate din bugetele instituţiilor respective. Cea mai mare parte a pensionarilor a înţeles situaţia, nu şi conducerea S.C.M.D., care i-a îndemnat să deschidă acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor sume care nu se încadrează în prevederile legislaţiei existente. Uită domnul Dogaru milioanele de lei cheltuite de membrii S.C.M.D. cu procese ce nu puteau fi câştigate, având în vedere deciziile Curţii Constituţionale !!
Toate aceste aspecte nu au fost puse în discuţie de noi. Numai că, la convocarea de la Alba Iulia a S.C.M.D. din noiembrie anul trecut, domnul Dogaru a atacat A.N.C.M.R.R. şi conducerea acesteia cu acuzaţii şi jigniri dure, inacceptabile şi incorecte, fapt pentru care Asociaţia noastră a decis să deschidă o acţiune în instanţă pentru anularea hotărârii de acordare a personalităţii juridice a S.C.M.D.
Aşa cum aţi putut lua la cunoştinţă din comunicatul anterior, noi nu am chemat în instanţă S.C.M.D. ci am cerut instanţei să anuleze hotărârea prin care a acordat personalitate juridică acestuia, întrucât se încalcă prevederile articolelor 1-4 din Legea sindicatelor (Legea nr.54/ 2003), care statuează cine şi cum se poate constitui în organizaţie sindicală, respectiv numai persoanele care au un contract de muncă sau o convenţie de prestări servicii, inclusiv funcţionarii publici. Organizaţia sindicală presupune existenţa unor angajaţi şi a unui angajator. Ceea ce nu este cazul pentru pensionari, având în vedere şi Decizia nr.469/ 2003 a Curţii Constituţionale, anexată, care precizează: „pensionarii nu pot constitui organizaţii sindicale”. Respingând o excepţie de neconstituţionalitate formulată de pe această temă, referitoare la art.2 din Legea nr.54/ 2003. Ori, toţi membrii S.C.M.D. sunt pensionari, situaţie care nu a fost menţionată nici în cererea de obţinere a personalităţii juridice, nici în statutul S.C.M.D.
Dacă am avea în vedere că este vorba de „cadre militare în rezervă”, deci aflate în evidenţa Armatei, pentru mobilizare, nici această categorie nu are dreptul să se constituie în sindicate, potrivit art.4 din Legea nr.54/ 2003.
Mai mult, S.C.M.D. a ieşit din limitele hotărârii de acordare a personalităţii juridice şi a inclus în statutul său prevederile care permit ca membrii săi să provină şi din alte categorii de cadre militare, dar şi să aibă filiale în străinătate, să facă asocieri cu alte structuri nemilitare (vezi – Consiliul Naţional al Societăţii Civile), printre ai căruia lideri se numără şi preşedintele S.C.M.D. Oare ce legătură are C.N.S.C. cu cadrele militare disponibilizate, în afară de setea de afirmare şi de mărire a domnului Dogaru ?!
În ce priveşte filiala din Republica Moldova a S.C.M.D. această acţiune, dacă nu este aprobată de organele competente din ambele ţări, pe cale diplomatică, poate genera neplăceri serioase în relaţiile României cu această ţară.
Reacţia dură, de condamnare, etichetare şi injurioasă a S.C.M.D., mai ales a preşedintelui acestuia, la adresa A.N.C.M.R.R. şi a conducerii acesteia denotă frica teribilă că li se va lua „jucăria”, ştiind că înregistrarea şi dobândirea personalităţii juridice s-a făcut cu nesocotirea flagrantă a legii, fapt pentru care domnul preşedinte Dogaru poate fi tras la răspundere pentru inducerea în eroare a instanţei, dar şi în faţa membrilor sindicatului, atraşi într-o aventură menită să satisfacă ambiţiile unui om, pentru care ei au cheltuit, în instanţe şi cotizaţii, sume apreciabile de bani, fără un rezultate notabile.
Amintim că există o asociaţie legală a cadrelor militare disponibilizate, respectiv Asociaţia cadrelor Militare Disponibilizate din România înfiinţată în anul 2003, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, afiliată la A.N.C.M.R.R.
Rezultatele acţiunii în instanţă vor fi comunicate tuturor filialelor A.N.C.M.R.R.
DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 469/ 2003
CURTEA
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 alin.(1) şi (2)
din Legea sindicatelor nr.54/ 2003, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie în Dosarul nr.2.936/ 2003 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a civilă.
Definitivă şi obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2003.
PREŞEDINTELE CURŢII Magistrat-asistent
CONSTITUŢIONALE,
Mădălina Ştefania Diaconu
Prof.univ.dr.NICOLAE POPA
BIROUL PERMANENT CENTRAL

vineri, 24 ianuarie 2014

ANCMRR , IMPUNE - TE, TE ROG, CU ONOARE!

Am ales sa plasez pe blog o opinie a unuia care m-ar onora daca mi-ar permite, vreodata,  sa ma consider camarad al sau. Fac aceasta, chiar daca autorul isi asuma aparteneta la SCMD, asociatie  al carui fan nu ma consider si care, pe masura ce a evoluat pe scena societatii, a facut  cateva erori grave, unele dintre acestea fiind indreptate chiar impotriva ANCMRR... 
Insa, pentru echilibrul dovedit de autor dar, mai ales , pentru oferta facuta, am considerat necesar  sa v-o supun analizei, in conditiile in care  recunosc ca resimt o oarecare  jena in legatura cu  ceea ce au ales diriguitorii ANCMRR sa faca la adresa acestui sindicat...
In speranta ca mai marii anecemerereului, in ceasul al 24-lea, vor intelege ca altele trebuie sa fie tintele noastre, va invit sa parcurgeti textul !

,,ANCMRR - IMPUNE - TE, CU ONOARE!
 
Dragi camarazi,
Uneori, o comunitate mică, elevată, a dat tonul schimbării. O schimbare în care să domine  democraţia autentică, bazată pe valoare şi muncă. Sunt un general favorizat de istorie, avansat în urma unui examen. Situat permanent în opoziţie cu puterea politică am rămas cu acelaşi grad de 12 ani dar şi cu mândria de a participa la formarea a peste 12 generaţii de economişti universitari, într-o universitate de stat. Umerii mei simt greutatea simbolcă a două stele  şi mă avertizează continuu asupra inflaţiei de grade cu care s-a împovărat istoria noastră militară în ultimii 23 de ani. Sunt sigur de faptul că, puterea, de fiecare dată, m-a poziţionat în tabăra “pieselor neimportante” evadate din ţarcul obedienţei politice. Acest fenomen nu m-a oprit să-mi exprim ataşamentul şi preţuirea faţă de acest popor român, înşelat, învrăjbit şi dezbinat. Am considerat că obedienţa faţă de politic, nu este o soluţie morală.
De asemenea, am promovat ideea unei schimbări fundamentale a societăţii româneşti prin găsirea unor soluţii care să fie aplicabile, întregului sistem. Pe lângă noi, lucrurile se schimbă atât de rapid. Pe tot cuprinsul ţării  precum şi în afara ei, puterea politică generează o multitudine de probleme litigioase menite să permanetizeze tranziţia şi să justifice criza. Uitaţi-vă la drama românilor şi discerneţi, prin înţelegerea dumneavostră, ce rol am putea juca noi, cei din rezervă. Alături de ceilalţi români, nu vom avea de ales pentru supravieţuire decât să trăim ca o unitate, ca un singur om, o singură voinţă, o singură inimă, o singură conştiinţă. În acest organism viu al naţiunii, conexiunea şi afecţiunea trebuie să alcătuiască sensul nostru.
Dragi camarazi , membri ai ANCMRR,
Pledoaria pentru  “impunere a dominaţiei unice asupra rezerviştilor”, cu tentă dirijată şi obedientă faţă de puterea politică, încorporată în “Cererea în anulare” nr. 574 din 05.12.2013, nu  mă surprinde. Nici inexactităţile juridice din conţinutul ei şi nici scopul ei mascat.
Această Acţiune a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE “ALEXANDRU IOAN CUZA” promovată şi semnată de conducătorii aleşi,având ca obiect desfiinţarea sentinţei civile nr. 83/18.08.2009 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, pe calea unei “Cereri în anulare”, va fi sortită eşecului, soluţia urmând a fi aceea de respingere ca inadmisibilă.După opinia subsemnatului, căile de atac ce pot fi exercitate împotriva unei hotărâri judecătoreşti  sunt cele prevăzute de legea sub care a început procesul.       
      O hotărâre irevocabilă – potrivit dispoziţiilor vechiului cod de procedură civilă, sau definitivă – conform prevederilor noului cod de procedură civilă, poate fi atacată cu recurs şi contestaţie în anulare (nu prin cerere în anulare), pentru motivele şi în termenele expres prevăzute de codul de procedură civilăcondiţii pe care “Cererea în anulare” formulată de către ANCMRR, nu le îndeplineşte. Este desigur opinia unui general plasat între  “piesele neimportante” ale puterii. Constat, fără prea mare surprindere, că distinsa dumneavoastră conducere nu poate transcede dincolo de ideile tradiţionale despre forţă, teamă , negociere, inteligenţă şi realizarea de înţelegeri, ca surse primare ale puterii şi dominaţiei asupra unor adversari imaginari. Putem influenţa oamenii,  având mai multă onoare, dăruindu-le ce este mai bun şi mai nobil. Principiile şi valorile umane au capacitatea de a modela comportamentul celorlalţi mai mult decât controlul şi manipularea. Onoarea rămâne singura putere autentică şi durabilă.  O asemenea acţiune, într-o lume înfometată de putere, amplifică riscurile interconectate, ne face mai slabi şi  propagă în spaţiul public o imagine conturată în jurul poftei de a domina.  Puterea emanată de la un individ rezidă în personalitatea acestuia, angajamentul sau scopul pe care şi-l propune. Mă întreb uneori, cum este posibil  să confunzi principiile de impunere, cu onoare a puterii, cu puterea originară (primitivă – de tipul, care pe care) ? Atunci de ce ne afişăm cu titlurile ce semnifică rezultatul parcurgerii unor etape de instruire şi educaţie? Poate mirabila sămânţa a înţelepciunii va face posibilă retragerea acestei “Cereri în anulare” şi va crea un cadru mai favorabil căutării unor răspunsuri mai liniştitoare. Nu credeţi că ar fi mult mai utilă o conferinţă comună pe tema “România la Răscruce”?  Tema respectivă ne poate dirija pachetul de neuroni dinspre răutate, egoism , putere şi dominaţie înspre sentimente mai nobile, cum ar fi cel de solidaritate. Prin cooperare ieşim mult mai ieftin, mai eficient şi mai benefic atât SCMD cât şi ANCMRR. Nu observaţi cum cei bogaţi îşi fac “propriile armate” şi case cu ziduri  cât mai înalte, pentru a ţine sărăcia şi dezbinarea  în afara lor? Nu observaţi cum, de la o zi la alta ni se lipeşte un “plasture” peste conştiinţa de corp în loc să ne ofere soluţii la problemele curente şi concrete? Este viziunea obedientă o soluţie de protecţie? Nu ar fi mai benefică o atitudine de independenţă faţă de politic în locul implementării unui cip?. Acest litigiu declaşat, de conducătorii dumneavoastră, în consens cu viteza şi impactul crizei actuale, reflectă discordanţa care există în sistemele noastre construite artificial, arată cât de deconectaţi de realitate, am devenit.  Încercările noastre de a ne impune şi controla reciproc, de a ne fragmenta voinţa de a fi împreună sunt mult prea simple în comparaţie cu ce ni se pregăteşte. Şi nu uitaţi, pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii pierd din puterea cea mai de preţ, cea fizică şi cea spirituală. Prin gestul conducerii ANCMRR, manifestat faţă de SCMD, se dă “o mână de ajutor”  ce prin dezbinare şi ură, face loc impostorilor şi  vânzătorilor de neam!
Dragi camarazi,
Este destul de greu să definim , în modelul social actual, ce este  cinstit şi drept.  Cu siguranţă, impunerea puterii fără onoare nu este sustenabilă.Nu este sustenabilă  nici fluturarea culturii din spatele titlurilor, atunci când aceasta ne lipseşte. Noi, SCMD nu ne-am constituit din ambiţia de a intra în competiţie  cu ANCMRR ci, de a coopera şi a limita abuzurile puterii.
Influenţa fiecăruia dintre noi în SCMD sau ANCMRR va căpăta semnificaţie numai atunci când reuşim să răspundem prin credinţă , devotament şi solidaritate, integrităţii şi pregătirii cu care am fost creditaţi de ceilalţi. În afara acestei expresii, rămânem nişte clevetitori răutăcioşi şi dăunători, societăţii.
Nu visez la o societate perfectă. Atunci când oamenii interacţionează, generând o multitudine de idei şi păreri, cu greu se filtrează cea mai bună. Din timpurile grecilor antici şi până în prezent, “gonim vitejeşte” în căutarea adevărului şi implementarea unui model social. Când apare un individ care crede că l-a găsit, acela devine Dictator. Se întâmplă şi în etapa actuală. O etapă în care noi, rezervişti, tânjim după respectul faţă de sine şi preţuirea reciprocă, grav avariate. În jurul nostru avem multe lighioane dar şi multe adevăruri nespuse. Atunci când lumea se va face fărâme în malaxorul globalizării vom suporta consecinţele duplicităţii şi vom regreta că nu am interzis minciuna. Isteria generală va masca tot ceea ce a fost naţional şi va favoriza un dialog despre patrie între surzi şi muţi, tulburându-ne propria singurătate. Vă invit să meditaţi serios înainte de a lua decizii în contradicţie cu frumoasele experienţe trăite împreună şi să faceţi un gest de onoare prin retragerea cererii.
P.S.  Sincere condoleanţe şi regrete eterne  pentru cei ce se jertfesc pentru idealuri nobile!
P. Mandu ,,

ARMATA ROMANA, ÎN PLIN MARŞ, PRINTR-O CEAŢĂ DEASĂ...

Am asistat zilele acestea la un moment in care onoarea ARMATEI a fost manjita. 
Aceasta a pierdut o uriasa ocazia pentru a se dovedi un  demn urmas al celor care s-au pus , neconditionat, in slujba poporului asta, ducand in derizoriu chiar si uriasul efort depus de catre cei aflati in teatrele de lupta, in interesul Romaniei. 
Cu aceeasi ocazie, armata a mai pierdut un prilej : acela prin care ar fi putut sa arate ca viata ostenilor sai este mai presus de orice, putand astfel sa contribuie la revigorarea spiritului sau de corp . 
Si asta, culmea, intr-un moment in care este condusa de un cuplu ce pare sa devina,din ce in ce mai tragic-vestitul,,DD,,. Cuplu in care unul este un fost pilot si in mandatul caruia aviatia, ajunsa pe butuci, a ales sa se carpeasca cu...carpe carpite  iar fostul sau personal aeronautic este furat ordinareste la calclul pensiei.   Cel de-al doilea, un fost premiant la academia Stefan Gheorghiu de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român. scolit, printre altele, sa formeze „omul nou”, dotat cu „conştiinţă socialistă” !
Ei bine,cum niciunul dintre cei doi, care reprezinta armata, nu a  facut-o , lasand-o pe aceasta corigenta, pentru aceasta, ar trebui  sa plateasca.

Marturisesc ca, pentru mine, este absolut de neexplicat cum de armata nu a intervenit sa-si salveze ostasul, in cazul de faţă, nefericita militar-student la medicina, AURA, proaspat sublocotenent, lasata să moară în frig, ca un câine.

.Cea care, ca o ironie a sortii, se pregatea sa devina ...medic militar SALVATOR de vieti omenesti  si care, cu putin timp in urma depusese, cu credinta,  un jurămînt militar...
Dom'le, ce dreaku de metamorfoza sa se fi intamplat in armata acestor ultimi ani incat, ceea ce ii invatam pe militari, in urma cu doar cativa ani,  in legatura cu codul moral al armatei, azi sa nu mai fie de actualitate ?! 
Oare ce trebuie sa se fi intamplat in acesti douazeci si ceva de ani cu aceasta institutie de a a coborat intr-atat stacheta, dezumanizandu-se ?!
Admit, chiar daca o fac cu mare dezamagire ca, dintr-un motiv sau altul,  instituia ar fi fost nevoita sa-si abandoneze cadrele in retragere si familiile lor Si a facut-o ci lejeritate, chiar daca legea o  obliga la cu totul altceva...Sau ca, fortata de imprejurari, aceeasi institutie a trebuit sa le umileasca si pe celelalte foste cadre, nimeni altele decat insasi REZERVA sa. Pot intelege si ca, datorita unor cauze anume, a abandobat obiective exceptionale  precum inzestrarea, organizarea ori plata militarilor pe masura efortului acestora...
Dar, sa-ti abandonezi, intr-un total dispret si cu buna stiinta, ostasul ranit, este prea mult pentru mine...
Mai stie armata de codul onoarei care te obliga, fara sa ti se mai ordone, ca un ranit nu se paraseste, ca un mort nu se abandoneaza ?
Ma intreb: oare ce profilul moral, comportamental şi cum o mai fi acesta ar trebui sa aiba decidentii militari incat sa procedeze astfel ?! Pai, cine să-ţi dea ordin să-ţi salvezi oamenii tai ?! Si, daca nu a facut-o acel ,,cineva,,, l-ai sesizat de eroarea grava in care se afla ? Stim ca p-acolo , la cativa  pasi de epava avionului, mandra armata romana are o companie de radiolocaţie, înzestrată cu cel mai modern radar din dotarea armatei române –FPS-117. Inteleg ca nu vei fi primit ordin sa trimiti subunitati in teren, armata draga, dar să localizezi o epava şi să-i comuici coordonatele acesteia pentru a putea fi gasiti mai repede supravietuitorii, puteai marita Armata ?!
Ca sa nu mai amintesc ca, tot p-acolo, la cateva zeci de km, mai aveai tu, armata,  si ceva avioane MiG-21 plus niscaiva elicoptere IAR-330- MEDEVAC care puteau da o mana de ajutor.  
Evident,daca se dorea...
 

Fratilor de la orice nivel decizional al armatei, nici in armata bananiera răniţii nu se părăsesc si morţii nu se abandonează...Prin aceasta ati mai dat o lovitura spiritului de corp al militarilor, ati diluat si mai mult coeziunea acestuia. Ati dat inca o lovitura perversa imaginii armatei, s-asa şifonate de catre insusi comandantul sau suprem.
 Indraznesc sa va acuz ca ati facut-o in cunostinta de cauza. Doar astfel se poate explica acest trist abandon al soldatului-copil. Altfel, nu a-ti facut-o fie din lipsa de profesionalism , fie  din lasitate.
Drept urmare, astfel de comandanti nu ar merita decat dispretul trupei si sa fie abandonati pe campul de lupta !
 Rusine!

PS 1. Pentru a mai atenua cumva socul emotional resimtit la nivel national, vad ca se insinueaza acum o alta justificare-trasnaie: cum ca cei doi ar fi murit oricum, chiar daca se intervenea la timp ! Fratilor, ori nu sunteti sanatosi la cap ori...nu sunteti sanatosi la cap ! Pai asta nu schimba delor datele problemei !?
Probabil ca in curand o sa auzim ca Basescu-i vinovat intrucat el stia de producerea accidentului si a-ntins-o in Israel! 
Sau ca dr Zamfir ar trebui pus in ,,la ţăruş,, intrucat , dupa ce ca si-a luat un telefon asupra sa, lucru greu de conceput in Romania acestor ani, pe motiv de salar, a ales si unul incompatibil, prinzand in ofside supertehnica celor de STS, ROMATSA si bagandu-i p’ăstia mari in ceaţă , cu insiruirea aia de cifre...
Cum, nu m-ar mira, ca vinovati si pusi indata-n zeghe, sa fie ţaranii aia  din Horea care, cu cai, cu boi, si-au permis sa gaseasca epava prea repede, mult inaintea autoritatilor, nepermitandu-le acestora exercitiile de imagine de rigoare, intr-un an electoral . 

PS 2 Văd o declaratie a unuia dintre sătenii care au urcat la epava avionului. Zice acesta ca au improvizat o targă din beţe si o pătură si au coborît la masina lor personală, apoi au dus-o pe fata muribundă la masinile SMURD, care asteptau în centrul comunei Horea. Asteptau, pricepeti? Le-au cerut ălora, pompieri, medici, militari, naiba stie ce mai erau, să urce cu ei. Sau, măcar să le dea o targă. 
Nu se poate, li s-a spus, avem si noi un sef!,,

miercuri, 22 ianuarie 2014

De analizat ! Echivalare studii militare-civile...
 ,,Cum se face echivalarea studiilor militare cu cele civile? Nimic mai simplu:
Echivalarea se face conform DECRETUL Nr. 1037 din 31 iulie 1968 republicat 1978.
Sa vedem despre ce este vorba, la Art.1 alineat 2 scrie urmatoarele :
"Scolile militare de ofiteri activi sunt institutii militare de invatamant cu nivel de pregatire echivalent cu acela al institutiilor civile de invatamant cu durata similara."
Trebuie sa apelam la Legea Invatamantului in acea perioada Legea 11/68 si care reglementeaza la durata invatamantului de 3 ani urmatoarele :

studiile in scoli de specializare postliceala: pentru care absolventii primeau diploma de absolvire;
studiile superioare de scurta durata in institutele tehnice de subingineri, sau in institutele pedagogice: finalizate cu diploma de licenta;


Tinand cont de faptul ca absolventii scolilor militare de ofiteri activi de 3 ani primeau la absolvire, in urma examenului diploma de absolvire si nu diploma de licenta sau de inginer(subinginer), precum absolventii de invatamant superior, putem concluziona ca nivelul de pregatire echivalent cu acela al institutiilor civile este nivelul de postliceal si nu cel de studii superioare de scurta durata chiar daca pentru ambele durata coincide, adica 3 ani.
De acemenea, Art.119 din Legea 11/1968 stipulează că institutiile de învătământ superior sunt: universităti, institute, academii, conservatoare.

Academia militara este institutie de invatamant superior care pregateste ofiteri cu studii militare superioare si ofiteri ingineri si subingineri, in facultatile (sectiile) si specialitatile prevazute.
Pe diploma de studii superioare de lunga sau scurta durata trebuie sa apara titlul obtinut, inginer respectiv subinginer si de asemenea aceste diplome trebuie sa fie semnate de unul dintre urmatorii: rectorul, prorectorul, decanul sau seful facultatii respective.

Text preluat de pe site-ul DMRU.
"Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de învăţământ superior (începând cu anul 1994) care deţin titlul de „ofiţer licenţiat” sau „licenţiat”, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 645 din 04.08.2000, sunt consideraţi absolvenţi ai învăţământului universitar militar de lungă durată, iar diplomele lor de licenţă sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, nemaifiind necesară echivalarea studiilor."
Pentru cei care au absolvit o institutie de invatamant militar inainte de 1994:
"ofiţerii absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri cu durata de 3-4 ani
- xerocopii după diploma de absolvire a şcolii militare;"
Deci acestia au terminat cu diploma de absolvire nu cu diploma de studii superioare sau licenta.

Scolile militare de ofiteri nu sunt institutii de invatamant superior, deci nu pot emite diplome de studii superioare, aceste institutii elibereaza diplome de absolvire.
Pe diplomele de absolvire nu apar caracteristicile din diplomele de invatamantul superior si sunt specifice invatamantului postliceal.
Absolventii scolilor militare de ofiteri, maistri si subofiteri care finalizeaza studiile cu o diploma de absolvire au un nivel de instruire de tip postliceal.


Referitor la Institute:
ART. 122 Pentru formarea cadrelor intermediare intre ingineri şi tehnicieni sau maistri se organizeaza. In cadrul institutelor tehnice sau politehnice, sectii de subingineri sau de conductori arhitecti. Pregatirea subinginerilor si a conductorilor arhitecti se va putea face si în cadrul unor institute de subingineri sau de conductori arhitecti, subordonate institutelor tehnice sau politehnice.
ATENTIE! Institutele care nu sunt in cadrul unor universitati care sa aiba personalitate juridica si sa fie infiintata prin lege sunt institutii de invatamant postliceal.
Deci pentru a putea echivala studiile din scolile militare cu durata de 3 ani cu studii superioare de scurta durata trebuie ca absolventii acestei forme de invatamant sa fi absolvit cu diploma de licenta, lipsa acesteia duce automat la echivalarea cu studii postliceale. Toate drepturile ce decurg in urma obtinerii unei diplome de licenta sau diploma de absolvire sunt cele stipulate de legislatia in vigoare la momentul emiterii acestor diplome modificarile ulterioare ale legislatiei neavand efect retoactiv.
DIPLOMELE DE ABSOLVIRE SPECIFICE INVATAMANTULUI POSTLICEAL NU POT FI ECHIVALATE SI NU POT SA SUBSTITUIASCA DIPLOMELE OBTINUTE IN INVATAMANTUL SUPERIOR.
SINGURA MODALITATE DE A OBTINE O DIPLOMA DE STUDII SUPERIOARE ESTE URMAREA UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR NU ECHIVALAREA.

Pentru cei care au urmat cursuri postuniversitare sau doctorate:
ART. 197 La cursurile postuniversitare se pot inscrie persoanele care poseda o diploma eliberata de o instituţie de învatamant superior şi care sunt recomandate de ministerele sau celelalte organe centrale interesate.

CONCLUZIE:
Absolventii Scolilor Militare de Ofiteri si ai Institutelor care nu functioneaza in cadrul unor universitati au nivel de instruire postliceal...
,,


sursa :http://unknown-cynical.blogspot.ro/2012/06/echivalare-studii-militare-civile.html?spref=fb
http://unknown-cynical.blogspot.ro/2012/06/echivalare-studii-militare-civile.html?spref=fb

vineri, 17 ianuarie 2014

DIN CICLUL ,,CE POTI FACE CAND...N-AI CE FACE ,, !

La adresa de mai jos puteti citi documentul prin care ANCMRR  solicită JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI ,,ANULAREA sentinței civile nr.83/18.09.2009,sentinta pronunţată în sala de consiliu a Judecătoriei sector 1 Bucureşti, în dosarul nr. 26479/299/2009, prin care a fost acordată personalitate juridică Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (S.C.M.D....

Dincolo de demersul in sine pe care-l apreciez ca fiind absurd, caraghios chiar, ma intreb: cat poti fi de ipocrit cerand asa ceva cand este evident ca SCMD a aparut ca urmare a incapacitatii ANCMRR de a-i proteja, cel putin,  pe disponibilizati ?!


Asadar,daca anecemerereul are timp pentru harjoana, sa pricep ca se datoreaza faptului ca a  rezolvat-o cu :

-recuplarea activilor si pensionarilor militari, recuplare care sa vizeze  determinarea/actualizarea pensiilor in relatie directa cu evolutia veniturilor primilor;
-impunerea revederii  legislatiei astfel incat, azi,  pensionarii sa poata orienta acel 2%  din impozit spre domenii de interes specific (insemnand, in primul rand, functionarea asociatiilor din care acestia fac parte);
- respectarea gratuitatii asistentei medicale si a medicamentelor in cazul cadrelor militare in rezerva si in retragere precum si al familiilor acestora ;
- spatiile puse la dispozitia filialelor si  subfilialelor ANCMRR de catre MApN, spatii necesare functionarii acestora;
- furaciunile in cazul  celor incadrati in grupa ,,alte conditii,,;
-recuperarea banilor in cazul celor care, urmare a recalcularii/revizuirii, au pierdut sume importante;
-inlaturarea barierelor interne instalate in cazul unitatilor detinatoare de arhive si care fac ca rezervistii sa fie tratati umilitor atunci cand se adreseaza acestora pentru obtinerea de inf realiste care-i surprind pe acestia in relatia avuta cu MApN , date necesare evaluarii pensiilor;
- finantarea filialelor, urmare a faptului ca ANCMRR este de utilitate publica;
-recuperarea spatiilor fostelor asociatii ale cadrelor militare, ai caror urmasi suntem, si care spatii  ar fi fost mai mult decat binevenite functionarii  filialelor;
- atragerea de fonduri nerambursabile si obtinerea sprijinului cuvenit din partea guvernului pentru a solutiona problema construirii de camine pentru pensionarii in varsta,singuri,  macar in garnizoane/regiuni in care prezenta rezervistilor este una insemnata si unde  excedentul de spatii aflate in prop/admin MApN este evident ;
-sprijinirea disponibilizatilor in scopul reorientarii profesionale a acestora, accesarii incubatoarelor de afaceri si a creditelor cu dobanda subventionata;
-preluarea/sustinerea litigiilor rezervistilor avute cu MApN, speţe care ajung in instante ;
-RECONSTRUCTIA SPIRITULUI DE CORP CARE, IN ACEST MOMENT, ESTE PUTERNIC DILUAT;
- RECREDIBILIZAREA MILITARILOR A CAROR IMAGINE A FOST INGROZITOR DE ŞIFONATA TOCMAI DE CATRE CEI CARE, CULMEA, SUNT PATRONI/ PRESEDINTI DE ONOARE AI ANCMRR?!

E posibil ca cele de mai sus sa fi fost demult rezolvate de catre ANCMRR...Dar , daca ar fi asa, de ce ma incearca un sentiment de mahnire ?!

PS 1.Cred ca aici cineva joaca ,,pe fals,,! Vin alegerile, multe si dure, si cineva-ul are nevoie de liniste, de certitudini ...
       2.Oare ce preformante, in sprijinul membrilor anecemere, o fi avand dl cdor(r) Constantin Alexandru cel care, culmea ridicolului, se pare ca, pana mai daunazi, era membru SCMD ?!
http://ancmrr.ro/wp-content/uploads/2014/01/Actiune-anulare-1.pdfhttp://ancmrr.ro/wp-content/uploads/2014/01/Actiune-anulare-1.pdf


miercuri, 15 ianuarie 2014

VICTORIE A DISPONIBILIZATILOR DE LA ARGES CONFIRMATA DE ICCJ !

,, Victorie superba la Arges! Confirmata de I.C.C.J! Justitia reala invinge, umar la umar langa militarii romani!
Mai multe minuni s-au întamplat la Argeş! Si au fost prezentate de fiecare dată! Si care au fost la fel de ignorate (chiar persiflate), deşi ar fi putut deschide calea unei victorii generale a rezerviştilor români, dacă ar fi fost fructificată de liderii diverselor organizaţii de rezervişti. Dar au fost trecute sub tăcere, fie din ignoranţă, fie cu buna ştiinţă! Readucem aminte: Grupul C. de Argeş-Câmpulung Muscel are pensii militare în plată din luna martie 2013. Si toate sumele restante (14 luni), înapoiate în intervalul octombrie 2013-ianuarie 2014. Au curs multe speculaţii, fantasmogorii juridice, şi altele. Printre care, e recalculare, e revizuire şi altele! In realitate, Elitele Justiţiei din România au procedat în asemenea mod, încât Justiţia să fie Justiţie reală şi nu de faţadă!

Astfel încât, şi informaţia e confirmată în premieră, începând cu luna decembrie 2013, rezervişti din Argeş (deocamdată un nr. extrem de restrâns - în mod cert din considerente de imposibilitate de acoperire financiară), alţii cu excepţia celor menţionaţi mai sus, au şi dumnealor pensiile militare în plată, deşi fie nu au ajuns (încă) în proces pe renumita şi blamata O.U.G. nr. 2011, fie au pierdut (pe fond) sau definitiv. Si peste 95% dintre rezerviştii argeşeni au decizii precum cea din stânga, despre care se dovedeşte (în sfârşit) că operează în mod independent, indiferent în ce procese mai sunt(em) angrenaţi!

Cu alte cuvinte, cine are o decizie irevocabilă de tipul celei din stânga, e câştigător, restul nu mai contează! Cunoaştem exemple, dar este problema personală a celor în cauză, dacă doresc să vorbească sau să tacă! Felicitări în orice situaţie! Este o victorie a celor în cauză, dar în mod special, a Justiţiei! Dar şi a Elitelor Armatei României! Aşadar, deciziile irevocabile trebuie să se execute în România, dacă România este stat de drept! Deci, dacă Justiţia impune că "Menţine în plată pensia de serviciu stabilită contestatorului în baza Legii nr. 164/2001, modificată şi completată şi aflată în plată în luna decembrie 2010", ori se execută ca atare de către instituţiile statului, ori statul obstrucţionează Justiţia cu tertipuri de genul: ba e recalculare, ba e revizuire, ba e recalcularea revizuirii, ba e revizuirea recalculării. Ca stat de drept, execuţi ca atare o impunere, sau acel stat nu este stat de drept!

Dar minunile de la Argeş nu se încheie aici! Rezerviştii din Argeş, au încercat să spargă blocada O.U.G. nr. 1/2011, astfel încât să ajungă pe masa C.C.R. Aici a început un haos şi în Justiţia locală. In mod cert, şi Justiţia - ca orice sistem, are şi independenţii ei, dar şi supuşii acesteia în faţa politicului. Sesizarea C.C.R. asupra excepţiei de neconstituţionalitate, poate fi realizată de către orice instanţă! Si aici apare o situaţie care poate face diferenţe între Justiţia pe drept, si cea de faţadă! Dacă o instanţă sesizează C.C.R. asupra excepţiei de neconstituţionalitate, celelalte instanţe, nu pot decât să refuze o nouă astfel de cerere. Ceea ce este normal! Dacă C.C.R. e deja sesizată punctual pe o speţă de neconstituţionalitate, nu mai poate fi sesizată la nesfârşit pe ceea ce se află deja pe rol şi va fi sau a fost judecat. La Argeş, sesizarea către C.C.R. a fost înaintată de Tribunalul Argeş, într-un caz oarecare. La puţin timp, două grupuri de rezervişti au încercat acelaşi lucru la instanţa superioară, Curtea de Apel Piteşti. Care a respins cererea de sesizare a C.C.R., refuzând accesul unor cetăţeni la judecata supremă. De ce? Nu pt. că a sesizat acelaşi lucru şi Tribunalul Argeş - dosarul deşi plecase către C.C.R., încă nu era pe rol - deci nu putea fi considerat ca sesizare deja intentată! Pentru că nu a avut chef! La urma urmei în Argeş, cunoaştem şi noi că un anumit complet trânteşte orice acţiune contra statului, e statistica în procentaj de 100%. Iar repartiţia dosarelor la acel complet e atât de aleatorie, încât cum se face sau cum nu se face, că toţi cetăţenii care au ceva contra statului, ajung în finală la acel complet! Si niciunul nu câştigă în lupta contra statului! La acel complet! Viva P.C.R.! Iar în popor se spune că aşa e indicaţia de "la partid", adică cetăţenii cu prea multă democraţie în cap, trebuie sa fie repartizaţi aleatoriu, dar în mod obligatoriu, la un complet desemnat anume care să le scoată democraţia din cap!

Cu toate acestea, cum se face, cum nu se face că grupurile trântite de Curtea de Apel Piteşti, au ajuns în judecata I.C.C.J. Care a stabilit azi, 14.01.2014 că C.C.R. trebuie sesizată asupra excepţiei de neconstituţionalitate privind O.U.G. 1/2011, adică I.C.C.J. a şi sesizat C.C.R.. I.C.C.J. avea dreptul să respingă sesizarea C.C.R., dacă solicitarea Tribunalului Argeş ajungea deja pe rol la C.C.R., fiind însă evident că dosarul încă nu a fost prelucrat, deşi sesizarea a fost admisă. Dovada: I.C.C.J. - 14.01.2014 - Dosar 2627/109/2012/a1. Morala? Dacă un Tribunal sesizează C.C.R. permiţând accesul cetăţenilor la judecata supremă, instanţa superioară acestuia care trânteşte pe toţi cetăţenii care cârâie contra statului - nu permite accesul la C.C.R., iar instanţa supremă I.I.C.J. permite accesul cetăţenilor la C.C.R., este evident că undeva la Curtea de Apel Piteşti este o problemă de profesionalism. Sau de moralitate, sau de mentalitate sau de ordin politic!

Pentru colegii mai puţin informaţi! In cazul sesizării C.C.R., procesele continuă în ritm firesc, nu se mai suspendă până la pronunţarea C.C.R. După pronunţarea C.C.R. (nu există termen stabilit, poate să fie orice termen) dacă instituţia admite excepţia de neconstituţionalitate a O.U.G. nr. 1/2011 în părţile contestate, toate deciziile judecătoreşti deja pronunţate având drept contestaţie legalitatea O.U.G.1/2011, se revizuiesc în termen de maxim 30 de zile de la pronunţarea C.C.R., conform modificărilor impuse de C.C.R. Tabloul prezentat pare complex şi este! Si va fi şi în continuare! In consecinţă, pentru situaţia pe viitor, este bine ca fiecare să reţină şi să îşi urmărească interesul, raportat la propria lui situaţie!

In orice situaţie, victoriile de la Argeş sunt atât de superbe, încât alte explicaţii sau dezvăluiri, devin cel puţin în acest moment, inutile! Felicitări învingătorilor! Undeva s-au legat nişte destine între Justiţie şi militari, poate mai presus decât înţelegem noi!

Tribunalul Arges/20.11.2013: Admite cererea formulată de reclamant. În temeiul disp. art. 29 alin. (4) din Legea nr.47/1992 republicată dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 1/2011 (aprobată prin Legea nr. 165/ 2011) în raport de disp. art. 15 alin. 2, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 73 alin. 1 şi 3 lit. p, rap. la art.76 alin. 1 şi 2 din Constituţie. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 noiembrie 2013, la Tribunalul Argeş-Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

I.C.C.J./14.01.2014: "Dispune sesizarea Curtii Constitutionale, în legatura cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr.165/2011, (fosta OUG nr.1/2011) si a dispozitiilor art. 20 din Anexa nr. 3 a aceluiasi act normativ, exceptie ridicata de recurentii contestatori. Irevocabila."

 Bineînţeles că mergem până la capăt! Cu irevocabilele pe flancul stâng şi cu C.C.R. pe flancul drept! E o situaţie interesantă! Cel puţin 95% avem şi decizii irevocabile "beton"! Betonul are nuanţe însă, care pot face diferenţe vitale! Dar nu pt. cei 95% din Argeş, ci pt. colegii noştri din ţară! In Argeş, instanţele au menţinut ferm în plată un drept încă din faza proceselor numite arbitrar ''pe recalculare", dar printr-o impunere judecătorească precum cea menţionată, în aşa fel încât revizuirea unui drept la un tip de pensie, nu mai constituie obiectul O.U.G. 1/2011. In schimb, majoritatea instanţelor din ţară au menţinut în plată un cuantum al unui fost drept, dar a cărui revizuire intră sub incidenţa OUG 1/2011, deci un cuantum al fostelor pensii de serviciu, dar atribuit pensiilor în baza L. 119. Si care au intrat astfel în "circulara" revizuirii prin lege politică, a unui drept acordat de autoritatea judecătorească! Diferenţa este imensă, la fel şi flagrantul privind separaţia puterilor în stat, unde legislativul a încălecat Justiţia! In concluzie, dacă C.C.R. respinge acele articole care limitează independenţa Justiţiei, toţi cei cărora instanţele le-au pus în plată cuantumuri ale fostelor pensii de serviciu, devin şi aceştia câştigători! Fără pensii de serviciu, dar tot câştigă ceva! Iar Justiţia iese de sub talpa politică! ,,


SURSA http://r-26500.blogspot.ro/2014/01/victorie-superba-la-arges-confirmata-de.html#comment-form http://r-26500.blogspot.ro/2014/01/victorie-superba-la-arges-confirmata-de.html#comment-form

sâmbătă, 11 ianuarie 2014

DEVESELU, PE AGENDA SUA

Conform http://www.gandul.info/,  administraţia americană a stabilit suma de 100 de milioane de dolari pentru proiectul scutului antirachetă de la Deveselu.
Statele Unite au alocat, în bugetul pe 2014, 80 de milioane de dolari pentru construcţiile militare de la baza Deveselu, potrivit bugetului Pentagonului.
Această sumă se adaugă celor 20,8 milioane de dolari care au fost alocate în anul fiscal 2013.
Pentagonul a cerut o alocare de 85 de milioane de dolari dar Congresul a aprobat doar 80 de milioane de dolari.
PS Daca eram inspirati si faceam tara asta tot un scut...!
Asa aveam si noi metrouri , autostrazi, cai ferate, scoli, spitale, gradinite, tribunale, canalizari, iluminat  samd

miercuri, 1 ianuarie 2014

La multi ani !

Pentru acela care este sufletul si motorul acestui blog, cu ocazia zilei de nastere, cele mai sincere urari de sanatate, fericire si impliniri.

LA MULTI ANI, Manasia