sâmbătă, 30 aprilie 2011

Investitie de 3,5 milioane de euro la Caracal

Firma Yazaki România produce la Caracal cablaje şi componente electrice pentru autoturismele Ford produse la Craiova. Investitorul a pompat până acum în punctul de lucru de la Caracal 3.5 milioane de euro. Potrivit conducerii acesta reprezintă un prim pas al investiţiei. Banii sunt folosiţi în principal pentru echipamentele de producţie, clădire dar şi pentru instruirea angajaţilor de la Caracal. Investiţiile vor continua şi pe viitor în funcţie de evoluţia industriei auto. Compania japoneză a venit la Caracal la sfârșitul anului 2010, iar locaţia vine să completeze secţia similară de la Ploieşti deschisă în 2003. Directorul general al companiei Yazaki România susţine că a ales municipiul Caracal pentru derularea investiţiei în primul rând datorită potenţialului industrial din regiune, calitatea şi disponibilitatea forţei de muncă şi, foarte important, apropierea de Craiova.În prezent în punctul de lucru de la Caracal muncesc 360 de angajaţi urmând ca până în primul semestru din 2012 numărul angajaţilor să ajungă la 800. Totul depinde însă, spun reprezentanţii companiei, de evoluţia producţiei dar şi de cererea clientului Ford. Producţia de la Caracal a început la sfârşitul lunii februarie iar rezultatele de până acum îi fac pe reprezentanţii companiei să fie optimişti. Cu o istorie de peste 81 de ani în producţia de sisteme electrice pentru industria auto, Compania Yazaki a ajuns în România în anul 2003, iar în prezent compania are sucursale în 39 de ţări şi are 418 puncte de lucru. Autorităţile locale spun că aceasta este cea mai mare investiţie realizată până în prezent la Caracal.În momentul de faţă 99% din producţia realizată de Yazaki România este destinată exportului. Pe viitor procentul se va schimba susţin reprezentanţii companiei. Adică aproape 75% din producţie va merge către export iar restul va fi destinat pieţei interne

vineri, 29 aprilie 2011

VALORIFICAREA STAGIILOR DE COTIZARE DUPA TRECEREA IN REZERVA

In vederea diminuarii pierderilor care vor rezulta din remiterea noilor decizii de revizuire, avand in vedere ca procesul nostru cu statul roman poate dura si 1-2 ani (inclusiv la CEDO), va informez ca, in baza actualei legislatii in domeniul pensiilor (Legea 119/2010, OUG nr.1/2011, Legea 263/2010 si HG 257/ 2011 referitoare la normele de aplicare a noi legi a pensiilor) ,putem valorifica la zi, anual, in procesul revizuirii/recalcularii si stagiile de cotizatie la asigurarile sociale dobandite dupa data pensionarii. Este de preferat ca valorificarea sa se faca abia dupa ce vom primi noile decizii de revizuire, deoarece conform OUG 1/2011,drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
Aceste aspecte ar fi de natura sa mimimalizeze pierderile din actualele cuantumuri ale colegilor din grup, sens in care va sugerez sa transmiteti si cunoscutilor dvs, deoarece multe persoane nu au cunostinte juridice si nici timp de asa ceva.

Cum procedam?

1. Va deplasati la Casa de pensii BIROUL ELIBERARE ADEVERINTE - STAGII DE COTIZARE.

2. La Casa de pensii, la biroul mentionat mai sus (avand C.I. asupra dvs.) se face o cerere , se plateste la casierie 15 lei si se obtine Adeverinţa de venituri in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat
3. Se face o copie la respectiva adeverinta
4. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie (vezi modelul atasat)
5. Se anexeaza la respectiva cerere:
• Adeverinţă eliberată de Casa de pensii in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în original şi copie
• Carte de identitate, în copie;
• Ultimul talon de pensie (pe luna aprilie 2011), în copie;
• Baza legală (extras) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, vezi documentul atasat)
• 6. Se introduc documentele intr-un plic, si se transmit prin C.N. „Poşta Română" S.A. (‘’ cu confirmare de primire ‘’) la sediul Caselor de Pensii sectoriale ale...
• Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
• Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131;
• Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti, str. Amzei, nr. 4 sector 1
7. Dovada transmiterii documentelor (chitanta) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost transmise la Casele de pensii sectoriale

HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

ART. 134
(1) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limitã de vârstã poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea stagiilor de cotizare realizate dupã data înscrierii la pensie
(3) La recalcularea pensiilor pentru limitã de vârstã, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se utilizeazã stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei (in cazul nostru de 20 de ani)

(4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii,se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului /veniturilor adãugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determinã cu respectarea condiţiilor şi modalitãţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de naturã a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã solicitarea.

IMPORTANT : Conform art. 134 alin. (7) din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Deci, cu cat facem mai repede cererea cu atat avem mai mult de castigat.CERERE
de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensieCatre : Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale


Subsemnatul ___________ , având codul numeric personal nr. _______________ ,domiciliat în localitatea _________ , Str._________ nr . __, Bl. __ , ap. ____, posesor al actului de identitate seria.__ nr. _______ , eliberat de _______ la data de ______, nascut la data de ______ in localitatea _____ , jud. _______ , fiul lui _______si al ______, cu dosar de pensie nr. ________ , telefon _________ , in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art 107 , alin (4) si a Hotararii Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art. 134 alin. (2) si (3) coroborat cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor , solicit recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.

În acest scop depun următoarele :
• adeverinta eliberata de casa de pensii a __________in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini , în original şi copie; ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )
• Carte de identitate seria.__ nr. ____ , eliberat de _____ , _ pagina , în copie;
• Ultimul talon de pensie ( pe luna ………………. ) , 1 pagina , în copie;
Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Data .................. Semnătura ………………..BAZA LEGALA ( EXTRAS ) PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE


• art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
‘’(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii ‘’

• art. 134 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei. ‘’
• art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor :

Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’
• art. 171 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

‘’La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.’’

SURSA :Moraru Dan/SCMD Iași

LA MULȚI ANI S.C.M.D-CARACAL !


Exact astăzi se împlinesc douăsprezece luni de când s-a înființat SCMD-filiala Caracal . Este cazul să transmitem membrilor acestei tinere, ambițioase și profesioniste organizații întreaga noastră admirație și apreciere în legătură cu modul implicant în care se manifestă !

Burneiule și Dorele, țineți-o tot așa !

La mulți ani și... la cât mai mulți ,,prozeliți,,!

România nu este in pericol, dupa incidentul de la Kozlodui

Emisia de gaze radioactive produsa marti la centrala nucleara Kozlodui din Bulgaria nu ameninta in niciun fel Romania, potrivit informatiilor specialistilor in domeniu.

"Nu a fost un incident, ci o anomalie, mai exact o emisie de xenon radioactiv, care a avut loc in anvelopa de protectie a centralei. Radiatiile au fost sub limita maxima admisa, nu este niciun pericol. In aceste situatii, nici nu se fac notificari oficale",
a precizat presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Vajda Borbala.

O sectiune a centralei de la Kozlodui, evacuata dupa cresterea nivelului de radiatii

Valorile radiatiilor masurate in Romania la 24 de ore dupa emisia de gaze de la Kozlodui confirma aceste informatii. "Masuratorile de miercuri nu indicau cresteri ale radioactivitatii langa Bucuresti", spune directorul Institutului National de Fizica Atomica, dr. Nicolae Zamfir.

Intregul personal al unitatii 5 a centralei nucleare de la Kozlodui a fost evacuat marti in urma depistarii unei cresteri a radiatiilor de gaze rare, a anuntat miercuri seara conducerea centralei, informeaza Sofia News Agency.

Evacuarea a avut loc marti in jurul orei locale (si a Romaniei) 10.45 si masurile au fost in vigoare pana in jurul orei 18.00, cand situatia a revenit la normal.

sursa :http://www.ziare.com/stiri/eveniment/romania-nu-este-in-pericol-dupa-incidentul-de-la-kozlodui-1091124

PS România,Bucureștiul , n-or fi în pericol, dar oltenilor din Olt n-ar trebui să le cam tremure nițel chiloțeii ?! Bă bulgarilor, ne băgați mortu-n casă și noi nu știm ?

Legea apărării naţionale a fost modificată

Preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994.

Potrivit actului normativ adoptat de Parlament şi trimis spre promulgare şefului statului, articolul 8 prevede că în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război, conducerea acţiunilor militare la nivel strategic se realizează prin Centrul naţional militar de comandă., a cărei structura organizatorică şi atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Așadar , s-a renunțat la Marele Cartier General ... Mare revoluție, frate ! Să te ții d-acum : superdotări futuriste,încadrare ,,ochi,, , salarizare de ți se bulbucă ochii , selecție personal cu rigoare prusacă etc etc etc De când așteptam io asta !


P.S. Încrede-te în Dumnezeu şi ţine-ţi praful de puşcă la adăpost de umezeală (Oliver Cromwell)

zile și mai bune, că văd că mai e loc !

INCREDIBIL, DAR ADEVARAT!

Ati observat cã politicienii nostri lupta ca nebunii sã intre în administratia UE si de ce?
Pensionarea la 50 de ani, cu 9000 de euro pe lunã pentru functionarii din UE a fost aprobata!


În acest an, 340 de functionari se vor pensiona la 50 de ani cu o pensie de 9000 de euro pe lunã.

Da, ati citit corect!

Pentru a sprijini integrarea personalului nou de la noile state membre ale UE ( Polonia , Malta , Europa de Est ), functionarii din tãrile membre (ca Belgia, Franta, Germania ...) vor primi din partea Europei aceasta oferta (= cadou pretios, putem spune de aur ) doar ca sã se pensioneze.

De ce si cine plãteste ?

Noi !

Ei voteaza legi, fãrã control si isi atribuie,,pensii de aur" cu impozitele noastre.


Tehnocratii europeni beneficiaza de pensii de nababi....
Parlamentarii, care beneficiaza de regimuri speciale, nu primesc nici o treime din ceea ce ating acesti domni ...
Adica, Giovanni Buttarelli, care ocupa postul de Asistent Supervizor de protectia datelor, va primi numai dupa 1 an si 11 luni de serviciu ( in noiembrie 2010), o pensie de 1515 euro / luna. Echivalentul a ceea ce se ,,ofera" , în medie, unui angajat francez din sectorul privat, dupã o carierã completã (40 ani).
Colegul sãu, Peter Hustinx, si-a vãzut contractul reinnoit cu inca 5 ani . Acesta va avea dreptul la aproape 9000 euro pensie pe lunã.
E simplu, nimeni nu s-a decis sa-i ia la intrebari, deci e firesc ca profita.
E ca si cum pentru pensionarea lor, ei ar fi primit un cec în alb.
Multi alti tehnocrati se bucura de acest privilegiu:

1. Roger Grass, grefier al Curþii de Justiþie , va primi 12500 euro pensie pe luna.
2. Pernilla Lindh, judecãtor la Tribunalul de Primã Instantã, 12900 euro / luna.
3. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, avocat general, 14000 euro / luna.


Listã de verificare, fa click pe adresa de mai jos:
http://www.sauvegarde-retraites.org/docs/
Retraite_Hauts_fonctionnaires_europeens_Annexe_3_Etude_27.pdf

Pentru ei, este jack-pot-ul mult visat. Fiind in functie de la mijlocul anilor 1990, sunt siguri de a ,,avea o carierã completã", prin urmare, de a obtine maximum de 70% din ultimul salariu. Nu numai ca pensiile lor ,,sparg plafoanele de pensionare", dar pe deasupra pentru ei e suficient a lucra doar 15 ani si jumãtate (dintr-o viata de om) pentru a valida o cariera completa, în timp ce tu, ca si mine, trebuie sa te omori la serviciu 40 de ani.
Confruntandu-se cu prãbusirea sistemelor de pensii, tehnocratii recomanda cariere mai lungi: de la 37,5 ani, la 40 de ani, la 41 ani (în 2012), la 42 (in 2020) etc.


Dar pentru ei nu e nici o problemã, sunt suficienti doar 15,5 ani ...

Initial, aceste pensii de nababi au fost rezervate doar membrilor Comisiei Europene, dar de-a lungul anilor, acestea au fost acordate si altor angajati.
Acum e o armatã care se bucura : judecãtori, magistrati, grefieri, controlori, mediatori etc.


Dar, mai interesant, este cã acestia nu contribuie nici cu o centime de euro la super- pensiile lor.
Totul se plãteste de catre contribuabili...
Noi cotizam toata viata si la cea mai micã întârziere de platã ni se reaminteste, urmeaza amenzi, penalitãti de întârziere la platã etc. ...fara nicio mila.
Ei sunt scutiti de toate acestea .

Va puteti imagina? Chiar si judecãtorii Curtii de Conturi, care se presupune cã verifica dacã cheltuielile Uniunii Europene sunt legale, beneficiaza de acest sistem si nu plãtesc nicio cotizatie.
In schimb ei nu uita ca trebuie sa joace rolul de ,, jandarmi " la Bruxelles" si continuã sã dea lectii de ortodoxie bugetara, desi au ambele mâini pana dincolo de coate în oala cu gem.

La ora la care viitorul pensiilor noastre este serios compromis de violenta crizei economice, oficialii europeni au, pe cheltuiala noastrã, pensii de 12500 - 14000 euro / lunã dupã doar 15 ani de carierã, fãrã mãcar a contribui cu ceva pentru ea ...
Acest lucru este pura provocare!

Scopul acestor randuri este de a alerta toti cetãtenii statelor membre ale Uniunii Europene.
Împreunã putem crea o maree.

Nu existã nicio îndoialã cã tehnocratii din Europa continuã sã se bucure pe cheltuiala noastrã si fara griji sau frica de astfel de pensii.
S-a efectuat un studiu precis si documentat despre aceste pensii europene, studiu deja preluat de cãtre mass-media.

http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2009-05-19/revelations-les-retraites-en-or-des-hauts-fonctionnaires-europeens/916/0/344867

Difuzarea pe scarã largã în rândul tuturor celor 27 de tãri ale UE, prin intermediul presei, al e-mailurilor....poate ajuta sa se schimbe ceva, daca sunteti nemultumiti cu firimiturile care vi se oferă.

sursa : bani că ...dăștia avem nevoie !

P.S. Românul ar zice : ei, și ce ?!
zile mai bune !

ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI

"Se sting veteranii, lăsaţi în uitare,/ Încet, în tăcere şi-n lacrimi, se sting./ Şi nimeni nu-i plânge! Pe nimeni nu-l doare/ Că mor veteranii! Nici ei nu mai plâng!"
veteran de război-Gheorghe Lăcătuşu


In data de 29 aprilie 1902, prin Inaltul Decret Regal semnat de Regele Carol I, se prevedea ca “ostasii care au luat parte la campania din anul 1877, adica cei care au fost mobilizati in ziua de 29 aprilie 1877, implinind 25 de ani la 29 aprilie 1902, se numesc veterani”.
La elaborarea acestui act normativ s-au avut in vedere reglementarile internationale in materie – Conventia Statelor Europene din anul 1870 de la Geneva -, in care s-a hotarat ca ostasii chemati de patrie la lupta sa devina, dupa un sfert de veac de la mobilizare, veterani de razboi.
După ce , imediat după al 2-lea război mondial, aceștia au fost triati, dramuiti si marginalizati pe criterii si culori politice, pentru o parte dintre ei s-a instituit un nou calvar – cel al abuzurilor si nedreptatilor, al injustitiei sistemului comunist. Au fost arestati, condamnati la ani grei de temnita, cu privatiuni deliberate, in lagare de munca fortata, pierderea gradelor, decoratiilor si confiscarea averii. Numai in perioada 1944-1961 au murit in inchisori 43 de generali si un numar impresionant de ofiteri si subofiteri.
In anul 1990, la 21 februarie, a luat fiinta Asociatia Nationala a veteranilor de Razboi din Romania; astfel, s-a reinnodat traditia instituita in anul 1902 de Regele Carol I. După multe tergiversări, ca și când nu fuseseră suficient umiliți până atunci, prin Legea nr. 44/1994 s-a reinstituit de jure si de facto calitatea de veteran de razboi .
Ulterior, Guvernul României, prin HG nr. 1222 din 10 octombrie 2007, aprobată prin Legea 303 din 13 noiembrie 2007, semnată de primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, decide ca în fiecare an, la data de 29 aprilie să se sărbătorească „Ziua Veteranilor de Război“.
Cine sînt veteranii de război?

Veteranii de război sînt românii care mai sînt încă în viaţă după încleştarea crîncenă din cel de-al doilea război mondial ;
- Veteranii sînt cei care la chemarea ţării au lăsat părinţii, soţiile, fraţii şi surorile în pragul casei, plugul în brazdă, condeiul în birou, catalogul elevilor în cancelaria şcolii, strungul şi raboteza în fabrică şi au răspuns DA pentru Patrie ;
- Veteranii sînt cei care în luptă cu duşmanul ţării au stat adesea cu moartea în faţă fără a pune în balanţă sacrificiul vieţii lor;
- Veteranii sînt pagini vii din istoria ţării, unii dintre ei purtînd pe corpul lor cicatricile rămase în urma gloanţelor şi schijelor primite în luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord răpit prin odiosul Dictat de la Viena din 30 august 1940, sau de la eliberarea Basarabiei şi ţinutului Herţei în anul 1941 sau din luptele duse alături de aliaţi după 23 august 1944, culminînd cu victoria de la 9 mai 1945 ;
- Veteranii sînt acei care la apusul soarelui vieţii lor privesc cu încredere viitorul ţării pentru că au crezut şi sperat pentru un viitor mai bun şi luminos mai ales pentru generaţia activă şi tînără ;
- Veteranii sînt părinţii dumneavoastră şi bunicii copiilor dumneavoastră.

Din păcate, în marea garnizoană CARACAL, nimic solemn nu se anunță pentru acești neprețuiți ai cetății…

Că administrația locală, consiliul municipal, nu au organizat nimic pentru aceștia, poate e de înțeles ,într-un fel : încrâncenarea cu care se dispută, pueril, pentru putere i-o fi orbit, îndepărtându-i de adevărații cetățeni de onoare ! Ca o ironie, chiar mâine, când veteranii caracaleni ar fi trebuit ovaționați, consilierii se vor întâlni într-o ședință pentru a împărți ciolanul comunitar dizgrațios de zdrențuit …De altfel, am mare îndoială că acest eveniment ar fi prins în planul activităților culturale ale comunității !


În schimb, mizerabilă și de condamnat este atitudinea garnizoanei care, nici în acest an, nu reușește să se mobilizeze pentru a-și cinsti înaintașii ! Ce gardă de onoare, ce intonare a Imnului Național acestor valori, ce alocuțiuni rostite de oficialități, ce depuneri de coroane la Monumentul Eroilor …Îngrozitor de puțin !
Rușine, rușine, rușine !

Rămâne , ca de fiecare dată, doar ANCMRR-Olt, prin subfilialele sale din Caracal, Corabia, Slatina și Drăgănești Olt, precum și Prefectura Olt să-i onoreze cum se cuvine pe acești corifei !

La ceas de sarbatoare privim cu respect si aducem cuvenitul omagiu octogenarilor veterani de razboi, vaduvelor de razboi, invalizilor si vaduvelor veteranilor de razboi, acestor oaemni care au suportat ororile razboiului, care au suferit si si-au plans pe cei dragi, camarazi sau soti cazuti la datorie, pe cei care poarta pe trup urmele aspre ale gloantelor si schijelor sau ale caror trupuri au suferit mutilari nedrepte. Pentru toti acestia se revarsa din inimile si constiinta noastra dragoste fierbinte, aleasa pretuire si recunostintă !


P.S. Un salut aparte transmit veteranilor noștri maestrul col (r)pșt. GHEORGHE POSTELNICU, alături de toți parașutiștii militari români, de pe unde or fi ei . La mulți ani !


joi, 28 aprilie 2011

Ruşii au găsit justificarea menţinerii flotei ruse la Sevastopol: protejarea Ucrainei în faţa expansionismului românesc

Unul din membrii Consiliului public de pe lângă Ministerul rus al Apărării, Igor Korotcenko, a declarat că Flota Rusiei din Marea Neagră, cu baza în Crimeea, va salva Ucraina de pretenţiile teritoriale din partea României.

„Noi constatăm cu satisfacţie progresele înregistrate în relaţiile dintre Ucraina şi Rusia… În Ucraina a venit la putere o echipă pragmatică, care a decis să prelungească perioada de staţionare a Flotei ruse în Crimeea, ceea ce corespunde atât intereselor Rusiei, cât şi celor ale Ucrainei. Cunoaştem că există o serie de pretenţii teritoriale la adresa Ucrainei, în special din partea României. În virtutea acestui fapt, prezenţa Flotei ruse în Crimeea reprezintă un factor major pentru securitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei”, a afirmat reprezentantul Ministerului rus al Apărării.

Potrivit acestuia, partea rusă are în vedere înlocuirea navelor vechi de suprafaţă din cadrul Flotei din Marea Neagră cu unele noi, ce vor fi dotate cu noi sisteme de arme de atac.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării intenţionează să modernizeze şi flotila sa de submarine din componenţa bazei sale navale din Crimeea.

„Această modernizare a Flotei Rusiei din Marea Neagră va spori capacităţile acesteia, ceea ce este în interesul Ucrainei”, a mai spus Korotcenko, adăugând că „ministrul ucrainean al apărării a reiterat disponibilitatea Ucrainei de a oferi asistenţă în ceea ce priveşte lucrările de modernizare şi reparaţii ale navelor ruseşti la şantierele din Herson şi Nikolaiev” (sudul Ucrainei).

Rusia a prelungit anul trecut contractul de închiriere a bazei navale din Sevastopol pentru încă 25 de ani, adică până în 2042, actualul acord expirând în 2017, în schimbul unei reduceri cu 30% a preţului la gazele naturale livrate Ucrainei.

sursa: Evenimentul Zilei

miercuri, 27 aprilie 2011

Preţul eliberării. Lotul generalilor MApN, comportamentul din timpul anchetei

General de brigadă Marian Ion-negativist, colonel Vasile Belciug-panicat, general maior Mihai Chiriţă-demn, colonel Constantin Rădulescu-dezorientat, plutonier adjutant Aurel Ghiţă-sincer, maistru militar Dragoş Din-evaziv. Uimire, panică, disperare, tupeu, negare, cooperare, frică, demnitate. Astfel poate fi descris în puţine cuvinte modul în care s-au comportat în faţa procurorilor, militarii implicaţi în scandalul mitei de la MapN şi deferiţi Justiţiei la finele anului trecut. Unii dintre ei au cunoscut traiul amar al arestului, alţii au făcut cunoştinţă doar cu procurorii anchetatori. La ora actuală tot lotul e cercetat în stare de libertate, dar ancheta este departe de a se fi încheiat. Surse din interiorul anchetei ne-au povestit cum s-au comportat câţiva dintre protagonişti, atunci când au trebuit să răspundă la întrebări.

Generalul Marian Ion şi-a negat vinovăţia până în ultimul moment

Fostul şef al Direcţiei Management Resurse Umane din MApN, generalul de brigadă (r) Marian Ion, a fost de departe cel mai puţin cooperant în timpul anchetei. Acesta a susţinut în repetate rânduri că este nevinovat, în ciuda probelor incriminatorii de la dosar. Abia când instanţa a început să dea decizii de eliberare condiţionată pentru o parte dintre ofiţeri, acesta a abordat o atitudine mai flexibilă încercând să dea impresia că a fost prins într-un joc de care nu avea habar. A fost ultimul pus în libertate după ce, pus în faţa evidenţei, a renunţat la vehemenţa cu care se declara nevinovat.

Colonelul Vasile Belciug şi locotenent-colonelul Dan Crăciuneanu au dat tonul eliberărilor

Primii ofiţeri din lotul MapN pentru care s-a luat în considerare eliberarea condiţionată au fost colonelul (r) Vasile Belciug şi locotenent-colonelul (r) Dan Costel Crăciuneanu. Foarte panicaţi de ceea ce li s-a întâmplat la finele lui 2010, aceştia au mărturisit procurorilor tot ceea ce ştiau, lucru care a cântărit decisiv în admiterea eliberării sub control judiciar, cu atât mai mult cu cât nu ei au fost iniţiatorii sistemului şpăgii ci doar s-au integrat în el. Hotărârea instanţei ca aceştia, împreună cu generalul Chiriţă, să fie eliberaţi din arestul preventiv a dus la schimbarea de comportament a generalului Marian Ion.

Generalul Mihai Chiriţă, singurul care a dat dovadă de demnitate

Bulversat iniţial de faptul că pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă şi chiar speriat de situaţia în care se afla, generalul maior (r) Mihai Chiriţă, fostul şef al Direcţiei Doctrină şi Instrucţie din MapN, s-a repliat rapid, fiind, potrivit surselor noastre, practic cel mai cooperant dintre cei anchetaţi. Acesta a răspuns la obiect tuturor întrebărilor adresate de anchetatori, şi-a asumat fără ocolişuri partea sa de implicare şi, cel mai important, a oferit elemente decisive în descâlcirea iţelor din păienjenişul creat de generalul Marian Ion. În fapt, generalul Chiriţă este singurul despre care se afirmă, în interiorul anchetei, că a lăsat o impresie pozitivă procurorilor de caz şi judecătorilor.

Colonelul Constantin Rădulescu a părut dezorientat

Din grupul celor implicaţi în acest scandal dar care nu au fost arestaţi preventiv, colonelul(r) Constantin Rădulescu a lăsat impresia unui om dezorientat dar totuşi stăpân pe sine. Dezorientarea venea, spun cei din interiorul anchetei, din faptul că nu ştia exact ce informaţii au autorităţile, iar stăpânirea de sine din faptul că în perioada cel mai intens monitorizată acesta se afla deja în rezervă.

Plutonierul adjutant Ghiţă de la Casa Armatei a recunoscut că a fost executant

Cel mai pitoresc personaj din toată această grupare este, fără doar şi poate, Aurel Ghiţă, fostul şef de sală de la Casa Armatei, unul dintre cei care au făcut oficiul de curier al banilor. Acesta, bazându-se clar pe convorbirile telefonice pe care ştia că le-a avut cu capii reţelei (în principal cu generalul Marian Ion) a susţinut în permanenţă că a fost doar un executant al unor ordine primite de la cei mari. Faptul că nu şi-a negat implicarea, dar şi sinceritatea de care a dat dovadă l-au scăpat pe Ghiţă de arestul preventiv.

Maistrul militar Dragoş Din a încercat să-şi acopere naşul

Un alt pion important în economia şpăgii de la Armată a fost plutonierul Dragoş Din, finul generalului Marian Ion. Acesta a avut, cel puţin la început, o atitudine destul de arogantă şi un comportament evaziv prin care încerca să se pună la adăpost, atât pe sine cât şi pe naşul său. Aproape toţi cei anchetaţi au lăsat să se înţeleagă, direct sau indirect, că Din era un fel de placă turnantă a banilor între cei care cotizau şi naşul său, generalul Marian Ion.

sursa :http://www.jurnaluldearges.ro/index.php?
option=com_content&view=article&id=1388:preul-eliberrii-lotul-generalilor-mapn-comportamentul-din-timpul-anchetei&catid=5:ancheta&Itemid=2


BREF

Citesc și, d-abia acum realizez , cu regret , că o parte dintre epitetele cu care-s gratulați acești ,,onorabili ghenerali,, le-oi fi folosit și eu în caracterizările subordonaților mei : ,,cooperant ,, , ,,a dovedit atitudine flexibilă ,, , ,,se poate replia rapid,, , ,, iși asumă fără ocolișuri...,,, ,,capabili să ofere elemente decisive în descâlcirea iţelor...,, , ,, a lăsat o impresie pozitivă,, , ,, stăpân pe sine,, ...
Ce eroare ! Regret stimabili subordonați-camarazi, dar niciodată nu am crezut că atfel de aprecieri pot fi atașate și unor infractori de calibru !
Recitesc și mai realizez o surpriză : ziariștii identifică un nou nivel al demnității militare –nivelul CHIRIȚĂ ! O fi unul superior ?! O fi...
Căt privește plutonierul și maistrul militar, nici nu stiu ce să mai zic...Dacă aș ,,marca,,negativ, ar zice unii că lovesc drept în coloana armatei românonato-iste. Și n-am chef de dastea... Dacă i-aș evita din peisajul comentariului, posibil să se supere chiar împricinații Ghiță și Din, gângurind c-aș avea ceva personal cu Domniile lor ...Să-i laud, aș făcea acest lucru cu drag însă, nu știu toată tărățenia . Și, decât să nu fiu ,, complet,, , mai bine mai aștept ... Așa că mă voi rezuma la ce zice autorul articolului- că unul ar fi cărăuș ( pardon, ,,curier,, ) , că altul ,,placă turnantă a banilor,, ! Ia faceți dumneavoastră un mic de exercițiu de memorie și încercați să ghiciți unde mai întâlnim noi, la tot pasul, astfel de etichete-beton , în afară de , d-acum , și vajnica armie română ?! Brrr!
Rușii au o vorbă : как мастер, как человек ! Nu știu dacă don ministru g.o. a auzit de ea, dar și dac-auzea, tot degeaba...
Rămâne misterul : totuși, de ce au fost eliberați ?
P.S. N-aștept o reacție din partea conducerii ANCMRR, populată de generali, în ideea în care aceasta ar fi deranjată de faptul că această demnitate a fost ,,împinsă,, pe cea mai de jos treaptă a demnității militare...Nici măcar de nivelul bârfei ! Sper ca, măcar unii, în forul interior, să mai bombăne căte ceva...Era, totuși, gradul la care ne uitam dumnezeiește !
Auzi, tu : ȘPĂGARI GENERALI AI ARMIEI ROMÂNE ...

Maestrul STOPS zice, grafic, bine de tot :

Aici să fie o parte de răspuns ?!
-


în general, zile mai bune !

marți, 26 aprilie 2011

EL ESTE CEL CARE CLAMA CORECTITUDINE PE PIAȚA MUNCII...

Citiți aici cum a minţit fostul ministru al Muncii, Ioan Nelu Botiş, în afacerea celor 500.000 euro europeni:http://www.gandul.info/news/cum-a-mintit-fostul-ministru-al-muncii-ioan-nelu-botis-in-afacerea-celor-500-000-euro-europeni-8193178

Este Incredibil !Iată cam cum arată un om ,,onest,, în viziunea lui Boc...Unul despre care același dobiBoc spunea, în ciuda evidențelor, printre altele : ,,contez în continuare pe dl Botiș,, ! A fost lupul infractor, stăpân la stână...

zile mai bune !

POLITICUL A DECIS :

SENATUL :

1. Senatorii au respins, marti, legea lustratiei prin care ar fi fost limitat accesul persoanelor care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist la unele functii si demnitati publice, anunta Agerpres.

Senatorii au aprobat cu 75 de voturi pentru, trei voturi impotriva si doua abtineri raportul de respingere a legii, intocmit de Comisia juridica din Senat, in urma reexaminarii legii, care a fost declarata neconstitutionala in integralitatea ei de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), prin decizia din 7 iunie 2010.

2. Plenul Senatului a respins, marti, propunerea legislativa care prevedea alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin, anunta Agerpres.

Propunerea de lege, initiata de mai multi parlamentari PDL si PSD, a fost respinsa cu 45 de voturi pentru, 43 de voturi impotriva si o abtinere. Documentul prevedea ca "este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate in primul tur de scrutin", iar al doilea tur de scrutin are loc doar in caz de balotaj.
Legea este organica, iar Senatul este prima Camera sesizata in acest caz.

3. Legea combaterii difuzarii de materiale cu continut pornografic a fost respinsa, marti, de Senat, pentru ca nici opozitia, nici puterea nu au reusit sa intruneasca 69 de voturi, anunta Mediafax. Pentru adoptarea legii au votat 46 de senatori, in timp ce pentru respingere s-au pronuntat 38 de senatori, provenind din randurile opozitiei.

4. Senatul a adoptat, marti, Ordonanta de Urgenta prin care se impune obligativitatea echiparii autoturismelor cu anvelope de iarna in sezonul rece, sub pedeapsa retinerii talonului auto si a unei amenzi de pana la 4.000 lei, anunta Mediafax. Ordonanta adoptata de Senat prevede obligativitatea echiparii autovehiculelor cu anvelope de iarna, incepand cu 1 noiembrie al fiecarui an, pana la data de 1 martie.

Textul de lege a fost adoptat cu 63 de voturi "pentru", 16 "impotriva" si cinci abtineri si stabileste ca neechiparea cu anvelope de iarna, precum si cu lanturi in cazul vehiculelor de transport marfa de peste 3,5 tone si a celor de transport persoane cu peste 9 locuri, atrage retinerea talonului auto si a unei amenzi intre 2.500 si 4.000 lei.

Proiectul de lege pentru adoptarea OUG 5/2011 urmeaza sa fie dezbatut si de Camera Deputatilor.

Soferii vor fi obligati ca, in perioada sezonului rece, incepand cu luna noiembrie, sa isi echipeze masinile cu anvelope de iarna sau tip all season, in caz contrar urmand sa fie sanctionati cu amenzi cuprinse intre 2.500 lei si 4.000 lei, anunta, la finele lunii ianuarie, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu.

GUVERNUL :

ATENȚIE ANCMRR, CAR, ARPIA etc etc etc
(Z)GARDA FINANCIARĂ ARE MATERIAL DE LUCRU !
:>Guvernul a majorat amenzile in noua Lege a contabilitatii.
Guvernul a majorat o serie de amenzi si a reformulat cateva prevederi din legea contabilitatii, publicate in week-endul trecut. Astfel, potrivit versiunii oficiale a OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii, detinerea de active si datorii sau efectuarea de activitati economice fara a fi inregistrate in contabilitate, se amendeaza cu pana la 10.000 lei. De asemenea, dintre reformulari le amintim pe cele legate de reevaluarea imobilizarilor corporale, care se efectueaza la valoarea justa si faptul ca persoanele care conduc contabilitatea utilizand un sistem informatic au obligatia pastrarii suportului tehnic 10 ani.

Persoanele ce in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mica de 35.000 euro, calculata la curs BNR de la 31 decembrie al anului precedent, pot opta pentru un sistem de contabilitate simplificat. Legea defineste sistem de contabilitate simplificat, utilizarea unui plan de conturi simplificat, iar pentru situatiile financiare anuale, se vor elabora numai bilantul si contul de profit si pierdere simplificat. Amintim si faptul ca de anul trecut din decembrie a fost aprobata scutirea la depunerea raportarilor contabile din timpul anului (raportari semestriale) pentru aceasta categorie de persoane.

Pentru persoanele ce conduc contabilitatea in sistem simplificat (cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro) efectuarea lucrarilor contabile se poate face fie ca si pana acum de un director economic/contabil sef incadrat cu contract de munca, avand studii superioare economice sau de un tert membru CECCAR, fie se poate contracta aceasta activitate cu o persoana fizica cu studii economice superioare in baza unei conventii civile.

In corelatie cu aceste prevederi semnarea situatiilor financiare atat pentru persoanele ce conduc contabilitatea in sistem simplificat cat si pentru celelalte catagorii se face de catre persoana ce conduce contabilitatea cat si de administratorul societatii.

Mdificari:

Majorarea amenzilor. Recapitulam principalele fapte ce pot constitui contraventii si amenzile aferente: Detinerea de active si datorii sau efectuarea de activitati economice fara a fi inregistrate in contabilitate, sanctiune amenda de la 1.000 – 10.000 lei; Neorganizarea si netinerea contabilitatii sanctiune amenda de la 1.000 – 10.000 lei; Neaprobarea politicilor contabile, neutilizarea si netinerea registrelor contabile, neinregistrarea documentelor la perioada la care se refera, sanctiune amenda de la 300 – 3.000 lei; Neefectuarea inventarului, sanctiune amenda de la 1.000 – 3.000 lei. Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile la administratiile financiare, sanctiune amenda de la 2.000 – 5.000 lei; Nedepunerea si nepublicarea situatiilor financiare consolidate pentru societatile mama, sanctiune amenda de la 10.000 – 30.000 lei; Nefectuarea auditarii situatiilor anuale sau a situatiilor anuale consolidate cand este prevazuta aceasta obligatie, sanctiune amenda de la 30.000 – 40.000 lei.

Eurostat: Avem rezerve fata de calitatea unor date transmise de Romania.

Eurostat se indoieste de calitatea datelor transmise de Romania in ceea ce priveste deficitul bugetar, acuzatiile vizand posibile erori in privinta cifrelor legate de Termoelectrica si CFR Marfa. Agentia Bloomberg a preluat imediat informatia, dar oficialii INS au declarat pentru HotNews ca asemenea rezerve au mai fost exprimate de Eurostat şi în anii precedenţi in legatura cu Grecia, Danemarca şi Marea Britanie, inclusiv pentru ultima notificare fiscală transmisă la 31 martie 2011. „Noi aplicam chiar acum un program de verificare si de ras-verificare a datelor”, a confirmat Vergil Voineagu, presedintele INS pentru HotNews.ro.

Conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi a Regulamentului nr. 479/2009, toate ţările UE, inclusiv România, transmit catre Eurostat de două ori pe an, respectiv pe 31 martie şi 30 septembrie, Notificarea deficitului şi datoriei guvernamentale.

PS Dacă nici eurostatul nu are încredere în guvernul ăsta, ce să mai zicem de omul de rând...

MESAJ ANCMRR CU PRILEJUL SĂRBĂTORILOR PASCALE

MEMBRILOR ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE
„Alexandru loan Cuza"

Stimaţii mei camarazi,
Sfânta sărbătoare a ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, moment unic de intensitate sufletească şi bucurie creştinească reprezintă pentru mine un nou prilej de a vă adresa respectuoase şi sincere urări de sănătate, fericire şi împliniri în viaţa personală şi familială.
Fie ca această măreaţă sărbătoare creştină să vă aducă Dumneavoastră şi celor dragi viaţă lungă cu zile senine, în pace şi linişte!

SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE!
HRISTOS A ÎNVIAT !
PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
„Alexandru Ioan Cuza”
General (r) prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

NI SE FURĂ ISTORIA

Articol preluat de pe www.ne-cenzurat.ro

„România este vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entita-
te culturală cuprinsă între 6500-3500 î.Hr. axată pe o societate
matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de ară (…). Ului-
toarele descoperiri făcute în România şi alte ţări învecinate după al
doilea război mondial, asociate datărilor cu radio-carbon, au făcut po-
sibilă înţelegerea importanţei începuturilor culturii „vechii Europe”, o
cultură a unei societăţi de agricultori. A devenit, de asemenea, evident
că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii
pe cea sumeriană”
Maria Gimbutas, „Civilizaţie şi cultură


DESCOPERIRI CARE ÎI REDUC LA TĂCERE PE OCCIDENTALI
Şi astăzi se discută în contradictori despre originea şi civilizaţia dacoromânilor. Chiar de către istoricii şi cercetătorii români. Originea pură a strămoşilor noştri este contestată. Însă, descoperirile arhelogice vin în ajutorul nostru. Paleontologii au stabilit că omul de Neanderthal a trăit în urmă cu 100.000 de ani, iar cel de la Ceo-Magnon cu circa 35.000. Fratele nostru oltean de la Buciuleşti, comuna Tetoiu, jud. Vâlcea, pe Valea lui Grăuceanu are o vechime de 1.900.000-2.000.000 ani!!! Descoperirea îi aparţine savantului Dardu-Nicolăescu-Plopşor. Cum e posibil?!..
Aşa cum marile popoare ale lumii s-au format în bazinele hidrografice ale marilor fluvii şi poporul nostru s-a format în bazinul hidrografic al Dunării. „Este uimitoare coincidenţa aproape perfectă între teritoriul fostului regat al Daciei, atestat documentar, de pe vremea lui Burebista şi conturul bazinului hidrografic al Dunării, de la Viena şi până la vărsarea în Marea Neagră. Această coincidenţă confirmă faptul că bazinul hidrografic al Dunării a fost leagănul de formare şi supravieţuire multimilenară a poporului pelasgo-traco-geto-daco-valaho-român” (1!).
Săpăturile arheologice făcute sub auspiciile Academiei Române în zona defileului Dunării, cu ocazia deschiderii în 1964 a şantierului „Porţile de Fier”, au scos la iveală vestigii de o importanţă covârşitoare, care atestă existenţa vieţii în această zonă din cele mai vechi timpuri. Cercetătorul arheolog Vasile Boroneant (n.1930), membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, laureat al Academiei Române, a lucrat pe acest şantier împreuină cu cercetătorul arheolog Mihai Davidescu (n.1930), sub îndrumarea Profesorului Constantin Nicolaiescu Plopşor (1901-1968), membru corespondent al Academiei Române, director al Centrului Academiei Române de la Craiova.
Lucrările arheologice au acoperit o întindere de peste 180 de km din aval de Moldova Veche şi până la Ostrovul Mare. Cele mai vechi urme de viaţă din zonă au fost datate cu 35.000 ani î.e.n, descoperite în peşterile Chindiei şi Livadita de la Coronini, localitate situată la 7 km în aval de Moldova Nouă. Urmează vestigiile descoperite la Cuina Turcului, de la Dubova, în Cazanele Mari la 17 km în amonte de Orşova, pe malul românesc al Dunării, datate cu 11.000 ani î.e.n. La Schela Cladovei s-au descoperit şi una dintre cele mai vechi aşezări dacice de pe Dunăre din sec. IV î.e.n., cu vestigii ceramice specifice: ceaşca dacică.
Mi-ar trebui mult spaţiu tipografic pentru a prezenta toate descoperirile arheologice din această zonă, descoperiri care au făcut obiectul unor numeroase comunicări ştiinţifice Între 30 martie şi 2 aprilie 2000 în Scoţia, Universitatea din Edinburgh a organizat Conferinţa Internaţională „The Iron Gates in prehistory” (Preistoria Porţilor de Fier) ca semn de preţuire acordat importantelor vestigii scoase la lumină în defileul Dunării între Carpaţi şi Balcani.
„Nu sunt de neluat în seamă nici informaţiile pe care ni le transmite V. Flaccus (m.90 e.n.) care, referindu-se la drumul argonauţilor (din sec. XIII î.e.n.), spune că aceştia au văzut pe porţile templului Soarelui din cetatea lui Arietes: „reprezentarea înfrânderii egiptenilor, conduşi de Sesostris, de către geţi”.Dar Diodor din Sicilia (c.80-c.21 î.e.n.), în istoria lumii antice de la origini şi până la războiul lui Cezar în Galia din 58-51 î.e.n. intitulată „Biblioteca istorică”, prezintă campania egipteană din Tracia condusă de Sesostris, se pare din timpul domniei faraonului Ramses al II-lea (1290-1224 î.e.n.) (2).
Dacă la toate acestea se mai adaugă şi informaţiile recente, ale studiilor mineralogice de laborator, care au confirmat că aurul din sarcofagele egiptene provine din Transilvania, înseamnă că istoria ţării noastre are rădăcini adânci prin vestigiile şi documentele atestate din antichitate şi până în prezent, iar legenda se poate transforma în istorie veridică. În acest sens, o privire mai atentă asupra descrierii faptelor argonauţilor din secolul XIII î.e.n. îmbarcaţi pe nava „Argo” şi plecaţi în căutarea lânii de aur spre ţara denumită Colhida pare să ducă la concluzia că aceştia au trecut pe la „Porţile de Fier”. Scrierile din vechime ale lui Pindar (462 î.e.n.) şi ale lui Apollonios din Rhodos (295-230 î.e.n.) oferă un număr iompresionant de mare de coincidenţe între denumirile mitice ale unor personaje şi locuri din antichitate şi denumirile de azi ale unor localităţi situate pe teritoriul ţării noastre. Pe traseul de la vărsarea Dunării în Marea Neagră la punctul de confluenţă al Tisei cu Dunărea şi apoi al punctului de confluenţă al Someşului cu Tisa, mergând spre amonte, se ajunge în zona Mediaşului Aurit din nordul Munţilor Apuseni, pe cursul mijlociu al Someşului. Pe acest traseu se găsesc o seamă de localităţi ale căror denumiri de azi coincid în mod bizar cu titularurile mitice care ne-au fost transmise din antichitate. Această observaţie l-a făcut pe cercetătorul ştiinţific geolog Mircea Ticleanu să adopte ipoteza şi să finalizeze un studiu în care a demonstrat că drumul pe ape al argonauţilor a urmat traseul pe Dunăre. Apollonios, la vremea lui, a plasat destinaţia finală a expediţiei în Caucaz. Dar informaţiile de atunci se pare că situau Caucazuil la vestul Mării Negre după cum ne-o confirmă atât scrierile lui Ammianus Marcellinus (330-c.400 e.n.), general roman şi istoric, care aminteşte în secolul IV e.n. de un ţinut „Caucaland” situat pe malul stâng al Dunării la marginea bazinului Panonic, a cărei descriere corespunde cu Munţii Apuseni de la vestul Mării Negre…
Cu toate acestea, pentru occidentali, România este ţara romilor, a hoţilor, cerşetorilor. Aceştia să fie cel mai vechi popor din Europa? Nu se pupă cu orgoliul britanicilor, francezilor, germanilor etc. România este la mâna unor „dizidenţi de catifea”, care, după decembriue 1989 nu au scris nimic. Dar se produc zilnic pe sticla televizoarelor, lucrând după „reţete” stabilite în altă parte. Privitul spre Vest a devenit sport naţional…
În ziua de azi se duce o politică perfidă pentru distrugerea acestui popor. Ce putem face? Noi, cei care mai cunoaştem câte ceva, să le popularizăm. Voi? Să nu uitaţi! Şi să cultivaţi aceste lucruri copiilor şi nepoţilor voştri. Şi nu mai căutaţi mistere în afara ţării. Pentru că există nenumărate dovezi ale civilizaţiei care ne-a precedat, dovezi care atestă că pe aceste meleaguri au trăit oamenii primordiali, care s-au răspândit în toată Europa şi pe toate continentele, dând naştere civilizaţiilor care acum ne ignoră. Acestea sunt adevăratele mistere uitate.
„La Congresul Mondial de Istorie, care a avut loc la Montreal, în Canada, în septembrie 1995, la care istoricii români nu au fost admişi, s-au emis o serie de teze, cel puţin bizare, după care statul şi naţiunea etnică ar fi nişte aberaţii sângeroase, care au provocat în ultimele secole cele mai îngrozitoare tragedii, încât ele trebuie să dispară, cedând locul „naţiunii culturale”. Prin „naţiuni culturale” autorii tezelor respective înţeleg religiile occidentale. Ca atare, frontierele trebuie…modificate, pentru că ele numai corespund „criteriilor culturale”, după care ar urma „spiritualizarea” lot, cum le place unora să spună. Primele victome se cunosc: Jugoslavia şi Cehoslovacia” (2).
Din păcate, aceste jalnice teze sunt promovate în paginile aşa-ziselor manuale de istorie alternativă. De fapt o „Românai suverană şi independentă”, cum suna şi generosul crez politic al seniorului Coposu, nu cred că mai este posibilă. Am devenit un fatalist deoarece totul concură la recroirea geografiei politice europene. Subjugarea României a devenit totală. Acum se intenţionează ca din guvernul Boc să facă parte un ministru din C.E…
Dacă chinezii ori japonezii ar avea o cetate ca Sarmisegetusa Regia, ar transforma-o în lor de pelerinaj.

DIN NEGURA TIMPULUI
România este leagănul tuturor civilizaţiilor. Pământul Ardealului este „Grădina Maicii Domnului” şi locul de unde au plecat cele 12 trburi în lume. Dar noi, românii, rămânem ac eeaşi ignoranţi, cărora nu le pasă de istoria neamului. În loc să fim mândri că suntem poporul primordial.
De ce ne este frică de ceea ce am fost?...
Descoperirile din perioada 1960-2000 în arhive şi biblioteci din ţară şi din străinătate a sute de cuvinte româneşti, provenite din fondul autohton geto-dac în vocabularul popoarelor italian, francez, spaniol, englez, irlandez, grec etc. reprezintă adevărate piese de aur pentru cunoaşterea istoriografiei româneşti. La neamurile celtice din regiunea Walace (Marea Britanie) a fost identificată rugăciunea Tatăl Nostru, aşa cum îl rosteau românii din Muntenia, Moldova şi Transilvania. Filologii români şi străini au mai descoperit:
- în cea mai veche cronică turcească, intitulată „Ogusnam”, adusă în actualitate de istoricul român de naţionalitate turcă Ali Ekrem, tipărită în germană, franceză şi rusă, se menţionează existenţa, în anul 839, a unei Ţări a Românilor la nord de Dunăre, până spre Nipru. Se mai menţionează că „Ţara Românilor” s-a confruntat cu cumanii, deci ţara avea o armată şi o administraţie bine pusă la punct. Despre această cronică istoricii şi specialiştii noştri nu au aflat că există! ;
- în Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit în anul 900, se specifică „Wahalen oder Rumumy”, pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru. Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voivodate româneşti, adică a unor ţărişoare locale
- „descoperirea scrisorii unui conducător chazar, referitoare la secolul al VII-lea e.n. din care rezultă existenţa în Transilvania a „ţării Ardil”, adică a ţării Ardealului, termen curat românesc, apărut cu două secole înainte de invazia triburilor migratoare războinice ungare în Bazinul mijlociu al Dunării, ceea ce dovedeşte că ungurii au fost aceia care au împrumutat termenul de Ardeal din limba română, după topica limbii maghiare, Erdely ” (3).
- descoperirea în Biblioteca naţională din Budapesta a lucrării lui Lukacs Karoly, preot romano-catolic şi arheolog, care a păstorit peste zece ani în regiunea Balatonului, unde a făcut cercetări arheologice, identificând urme materiale ale unor castele, biserici şi cetăţi voivodale româneşti în sec. al X-lea. Chiar de pe timpul invaziei triburilor migratoare ungare. Lucrarea a apărut în anul 1937 la Tipografia Episcopatului romano-catolic din Oradea, unde, preotul a fost mutat. Cartea respectivă nu a fost găsită în nici o bibliotecă din România!
- a fost descoperită cronica împăratului german Friederic al II-lea Barbarossa. Pentru anul 1189 în ea se stipulează existenţa unei ţări româneşti numită „Walahia” între Dunăre şi Munţii Carpaţi, condusă de un principe. Sunt descrise cu lux de amănunte graniţele, iar principele ţării, într-un dialog cu împăratul, şi-a afirmat suveranitatea;
- au fost descoperite sursele documentare ale lucrării „Cosmographie”, scrisă în limba română cu alfabet geto-dac, de către Aeticus Dunăreanu, ilustru cărturar şi explorator român din sec. al IV-lea.

NE ESTE FURATĂ ISTORIA
La polul opus se situează evenimente pe care autorul le trece la capitolul „conspiraţii”: de-a lungul timpului, numeroase documente istorice cu privire la strămoşii noştri s-au pierdut într-un mod cu totul straniu. Astfel, „Dacia”, jurnalul împăratului Caius Ulpius Traianus, s-a pierdut; „Getica”, o lucrare scrisă de Criton, medicul personal al lui Traian, a avut aceeaşi soartă; „Istoria geţilor”, scrisă de prelatul-filozof Dios Chrysostamos, s-a pierdut într-un mod cu totul ilogic pentru un filozof de asemenea talie, numit şi Ioan Gură de Aur. „Getica”, o lucrare de sinteză a lui Dios Cassius Coceianus, nepotul filozofului menţionat mai sus, a avut aceeaşi soartă. Alexandrianul Appianus, istoric grec, a scris o impresionantă lucrare în 24 de volume, numită „Istoria Romanilor”. Un lucru foarte curios: s-a pierdut doar volumul al XIII-lea, în care se relata amănunţit chiar cuceririle romane în Dacia. Caninius a scris în versuri istoria expediţiei lui Traian. S-a pierdut! Plutarh a scris o biografie a lui Traian pierdută fără urmă. Ammianus Marcellinus a scris 31 de cărţi în care tratează istoria romană de la împăratul Nerva până la Valens. Şi din acestea au dispărut doar primele 13, cele care tratau istoria cuprinsă între anii 96 până la 350. Tocmai cele care vorbeau despre Dacia. Apollodor din Damasc, celebrul arhitect, a descris detaliat construcţia podului peste Dunăre într-o carte. A dispărut. Opera marelui Ovidiu, exilat la Tomis, a rămas aproape intactă, cu excepţia poeziilor scrise în limba geţilor. Care au dispărut!
Să mai spună cineva că toate acestea nu fac parte dintr-o „conspiraţie” împotriva contemporanilor autohtoni. Pentru a nu cunoaşte istoria strămoşilor noştri!
Lista nu se opreşte aici. Martin Opitz, reprezentant al literaturii germane, numit de către Mihai Ibaşcu „cel mai de seamă poet al veacului său”, a sosit în Transilvania la invitaţia principelui Gabriel Bethlen. Timp de 12 ani a adunat material pentru lucrarea „Dacia antiqua”, inclusiv colindând ţinuturile transilvane. În anul 1639 moare răpus de ciumă la Danzig, iar manuscrisul său a dispărut în condiţii suspecte! Iată câteva nemuritoare versuri scrise de acest poet, necunoscute publicului din ţara noastră:
„Călcând în goană goţii Din depărtate Asii
Cu alţii-n şir grăbit grăbit Venind pe cai gonaci
Al Daciei şi-al Romei Pe greci să îi răpună
Pământ de mult râvnit Pe Misii şi pe Traci,
Nu şterg a voastre nume Cu biciul nici Atilla
Cum nu v-au nici învins Cu hoardele de sciţi
De v-aţi păstrat lumina Nu pot frânge neamul
Aşa cum e înscris. Nepieritoarei ginţi.

Într-un năvalnic tropot
năvala lor zoreşte.
Iar slavii vă-nconjoară
Ca marea într-un cleşte”.
Despre limba strămoşilor noştri, cu excepţia „Codex Rahonczy” (îl voi prezenta în alt articol) şi a unor inscripţii, nu ne-au parvenit date concrete. După ce Bogdan Petriceicu Haşdeu a dovedit existenţa unui substrat dacic al limbii române, s-a s-a încercat discreditarea sa morală şi ştiinţifică. Chiar de către latiniştii români. Pentru ca lucrarea sa „Mitologia dacilor”, să dispară.
Nici siturile nu au fost cruţate. Munţii Orăştie au fost sistematic prădaţi şi jefuiţi de tezaurele lor istorice, mărturii ale unei civilizaţii şi culturi geto-dacice de nepreţuit. Începutul l-au făcut romanii. „În Evul Mediu, Regii Ungariei şi Austriei, Matei Corvin şi Carol al VI-lea, au organizat pe Mureş, şi pe Dunăre, interminabile convoaie de transport cu relicve arheologice destinate pierzării spre Budapesta şi Viena. În luna septembrie a nului 1832 arheologul J. Ackner a descoperit la Sarmisegetusa o foarte frumoasă, interesantă, dar şi extrem de reprezentativă piesă arheologică: „Victoria dacică” înconjurată de genii, un mozaic care, printre altele, avea ornamente vegetale încrustate cu misterioase simboluri, care înconjurau un înscris tainic, rămas nedescifrat. Această relicvă, atât de preţioasă pentru neamul nostru, a dispărut fără urmă. Întrebat în epocă, arheologul maghir E. Ballum a declarat că ştie unde se află acest mozaic, dar „nu poate divulga adevărul din motive politice” (4).
În anul 1882, la un congres ţinut în Sibiu, Gheorghe Bariţiu a izbucnit în lacrimi mărturisind public cele două vise pe care nu le-a putut îndeplini: salvarea Sarmisegetusei şi deschiderea ueni universităţi româneşti în Ardeal.
Nu multe persoane cunosc că pe Insula Şerpilor, în secolul al XIX-lea, se găseau ruinele unui imens templu antic închinat lui Apollo. Practic, au fost demolate complet şi transportate la Moscova, unde au dispărut.
Şi geografiile care descriau teritoriile dacice au dispărut. Marele Strabon a scris o carte despre Tracia şi Dacia, care a dispărut. „Marele geograf Marin din Tyr descrisese în amănunţime teritoriile locuite de geţi şi daci, dar lucrarea sa nu a ajuns până la noi, decât într-o palidă măsură, prin intermediul unei prezentări făcute de Ptolemeu” (5).
Din hărţile antice nu s-a păstrat nici una care să înfăţişeze Dacia veche. În schimb, lucru foarte curios, s-au păstrat cele care reprezintă Dacia de după cucerire.
Chiar în mediile academice se vorbeşte foarte puţin despre strămoşii noştri. De ce? Pentru că sunt „barbari”. Dacă vrem în Europa trebuie să susţinem că „de la Râm ne tragem”, trebuie să ne uităm trecutul şi tradiţiile. Toţi guvernanţii de după decembrie 1989 au lăsat în paragină vestigii inestimabile ale trecutului!
În aceaste articole caut să dovedesc originea nobilă a poporului nostru, să prezint personalităţi ale strămoşilor noştri care au făcut Istorie şi pentru alte naţii. Şi am tras o concluzie amară: CINEVA ne-a furat şi ne fură Istoria

Surse:
1. http://www.noidacii.ro/;
2. http://www.dacia.org/;
3. http://descopera.ro/;
4. http://www.yogaesoteric.net/;
5. http://ro.altermedia.info/

Cele mai puternice lasere din lume au fost aprobate de UE. Unul este în România!

Comisia Europeană a dat aprobarea finală necesară construirii a trei lasere ce depăşesc cu mult capacitatea celor deja existente. Proiectul, intitulat Extreme Light Infrastructure, constituie un prim pas pentru construirea unui laser mult mai puternic, care va încerca să atragă particulele din vacuumul spaţiu-timp.

Cele trei lasere - unul situat în Cehia, altul în Ungaria şi ultimul aflat la Măgurele, în România - sunt planificate a fi puse în funcţiune în 2015. Fiecare va emite pulsaţii ce vor atinge puterea de 10 petawaţi - de câteva sute de ori mai multă putere decât cea folosită la acest moment de întreaga civilizaţie umană!

Aceste pulsaţiii vor dura 1.5 x 10-14 secunde, mai puţin de o zecime din timpul necesar luminii să traverseze diametrul unui fir de păr uman. Pentru că pulsaţiile sunt atât de scurte, acestea vor transmite mult mai puţină energie decât pulsaţiile laserului din California, la National Ignition Facility, ce durează 2.0 x 10-8 secunde. Cu toate acestea, pulsaţiile ELI vor fi de 20 de ori mai puternice.

Fiecare laser dintre cele 3 va costa 400 de milioane de dolari, iar designul fiecăruia dintre ele va diferi în funcţie de scopul fiecăruia. Fiecare laser va efectua diferite experimente în fizica de energie înaltă, printre care accelerarea particulelor folosind pulsaţii de laser, studierea nucleelor din atomi şi folosirea de pulsaţii pentru a studia dinamica evenimentelor extrem de rapide ce au loc în cadrul atomilor. Laserul de la Măgurele va fi folosit pentru a efectua cercetări în fizica nucleară.

Mega-laserul de la Măgurele constituie cel mai mare proiect ştiinţific din istoria României.

Sursa: NewScientist

luni, 25 aprilie 2011

Euro-scepticii şi populiştii cîştigă teren.Cui şi de ce îi este lehamite de UE?

O jumătate de secol de pace şi bunăstare asigurate şi totuşi, procesul integrării europene este pus sub semnul întrebării – constată cotidianul spaniol ABC, încercînd să desluşească paradoxul.
O primă cauză ar fi incapacitatea Bruxelles-ului de a afla soluţii la o problemele care se acumulează. Nu este admisibil - îşi continuă ziarul raţionamentul – ca Uniunea Europeană să dispună de un pompos aparat diplomatic fără ca acesta să aibă vreo prestaţie notabilă şi utilă în regiuni de criză precum cele din Africa de Nord sau de aiurea. Altădată Europa ieşea fortificată din crize, altădată la Bruxelles şi în capitalele europene existau lideri de calibru greu.Azi, le ducem lipsa...
Mai rău încă – scrie de la Praga LIDOVE NOVINY: politica europeană este lipsită de transparenţă, ea a degenerat într-un secret, iar dezbaterile publice lipsesc: Nu există controverse, nu există preopinenţi, nu există schimburi deschise de păreri. Aşa se face că într-o bună zi germanii pot afla că nu numai datoriile grecilor, irlandezilor sau portughezilor trebuie achitate, ci şi cele ale spaniolilor. Iar politica în spatele uşilor închise atunci cînd trebuie adoptate decizii de miliarde, nu poate duce decît la ascensiunea unor euro-sceptici de teapa „Adevăraţilor finlandezi”.

Săptămînalul german DER SPIEGEL relevă că succesul la urne al populiştilor de dreapta dă frisoane Bruxelles-ului, iar marile partide populare încearcă să contracareze ascensiunea acestor rebeli periculoşi jucînd pe claviatura naţionalismului. Chiar dacă este puţin probabil ca euro-scepticii să aibă un cuvînt greu de spus în guvernarea unor ţări, ei au reuşit să altereze deja climatul politic în Europa.

în căutarea cauzelor marii nemulţumiri ce domneşte în unele state ale Uniunii Europene porneşte FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. Una – dacă nu şi cea mai gravă ar fi criza datoriilor în statele de la periferia Uniunii. Iar în timp ce la Bruxelles este intonată aria solidarităţii, germanii care sunt cei mai mari donatori ai familiei celor 27, încep să pună condiţii: fără o asanare a bugetului ţărilor ajunse la sapă de lemn, nici o solidaritate. Atitudine care-i duce la disperare pe eurofili dar care relevă şi disensiunile tot mai puternice în sînul Uniunii – flagrante şi în reacţiile faţă de criza libiană.

Memorabilă este concluzia analizei: Integrarea europeană este un bun preţios care-şi are preţul său. Iar cei care-l primejduiesc nu sunt în primul rînd populiştii, ei nefiind decît profitorii nemulţumirii cetăţenilor care şi-au pierdut încrederea şi care se tem că-şi vor pierde şi patria.

SURSA :http://www.dw-world.de

sâmbătă, 23 aprilie 2011

LA MULTI ANI !

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Gheorghe cat mai frumoasa!


LA MULTI ANI!

joi, 21 aprilie 2011

SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE !

Conducerea ANCMRR -OLT urează membrilor săi, camarazilor din toată țara,conjudețenilor precum și colaboratorilor săi, sărbători pascale fericite alaturi de cei dragi !


președinte comitet , cdor Bujor VASILE

Ce sa faci?

Tradiţiile din Săptămâna Mare îi îndeamnă pe creştini să respecte anumite ritualuri, dar vin şi cu interdicţii, astfel încât pe parcursul anului fiecare să aibă parte de sănătate, prosperitate şi holde cu roade bogate.

Fiecare dintre noi ne ascultam în copilărie bunicii cu mare băgare de seamă când intram în Săptămâna Patimilor şi orânduiala se schimba. Eram ochi şi urechi atunci când ni se spunea că nu avem voie să spălăm rufe în unele zile, să lucrăm în grădină sau să mâncăm anumite alimente pentru că răul s-ar fi abătut asupra casei.

Toată familia intra într-o succesiune de ritualuri, adaptate după voia celor din casă, pentru ca pe viitor bunicii, părinţii şi copiii să fie feriţi de boli, de sărăcie, de dezamăgiri sau de singurătate.

Trecerea anilor a pus într-un con de umbră în zona urbană tradiţiile, mai ales în cazul tinerilor, dar la sate încă sunt păstrate obiceiurile din Săptămâna Patimilor.

Una dintre superstiţiile din Săptămâna Patimilor spune că nu e bine ca în această perioadă să fie consumat oţet. Tot în privinţa alimentaţiei, în Joia Mare sunt excluse din meniu urzile pentru că înfloresc, -nuntesc- în vorba populară, şi nu mai sunt bine de mâncat.

Bătrânii spun că în Joia Mare este indicat să nu dormi după-amiaza pentru că acest somn va atrage după sine lene pentru tot anul. Pe lângă asta, superstiţia mai aspune că cei care trag un pui de somn în Joia Mare vor fi incapabili să ducă la bun sfârşit un lucru început, oricât de nesemnificativ ar fi acesta.

Cele mai multe ritualuri sunt pentru Vinerea Mare sau Vinerea Neagră.

Credincioşii aşteaptă această zi ca să vopsească ouăle de Paşte, despre care se spune că au puteri miraculoase.

Pe lângă faptul că pot fi păstrate mai mult timp, pentru că nu se strică, se mai spune în popor că fetele care vor să fie frumoase trebuie să se spele cu apă în care au pus cojile de la ouăle ciocnite. Astfel vor avea tenul luminos şi curat tot anul.

Gospodinele care vor pregăti prăjituri şi pâinea în Vinerea Mare le vor putea păstra pentru mai mult timp, acestea păstrându-şi prospeţimea şi aromele.

Totuşi, în Maramureş şi în alte zone din ţară, obiceiul spune că nu se aprinde focul, nu se varsă sânge, nu se găteşte, nu se face nimic, pentru că este zi de post negru, este cea mai importantă zi de vineri din an pentru că atunci a fost răstignit Mântuitorul. Este o zi tristă.

Ca să putem ocoli medicul stomatolog, tradiţia recomandă să ne tundem în Vinerea Mare, pentru că tăirea părului are rolul de a te feri de durerile de dinţi.

La capitolul lucruri interzise în Vinerea Neagră intră şi pescuitul. Pescarii trebuie să-şi ţină năvoadele şi undiţele pe mal, altfel vor avea ghinion pe parcursul anului, iar cei care au şi bărci vor risca să rămână fără ele pentru că se vor scufunda.

În noaptea de Înviere, apa de la slujbă are puteri vindecătoare, iar cei care o aduc în casă vor avea leac pentru anumite boli şi suferinţe. Tot după noaptea de Înviere, lumânările care au fost aprinse de la preot trebuie aduse în casă şi păstrate. În momente de cumpănă, de suferinţă, de amărăciune în familie, aceste lumânări trebuie aprinse în faţa icoanei. Tradiţia spune că această lumină este cea mai apropiată de Rai şi va ilumina casa în care este aprinsă, ajutându-i pe cei din familie.

Pentru duminică, prima zi de Paşte se spune că cei care vor ciocni ouă în această zi se vor întâlni pe lumea cealaltă şi se vor recunoaşte. Persoanele care sunt singure şi descoperă în prima zi de Paşte un ou cu două gălbenuşuri îşi vor găsi ursitul sau ursita.

În prima zi după Înviere este interzisă munca la câmp şi însămânţarea holdelor. Superstiţia spune că pământul nu trebuie străpuns de fier sau metal în Ziua Sfântă.

Dacă în prima zi de Paşte bate vântul, aşa va bate tot anul, iar o ploaie trecătoare înseamnă că iarba va fi grasă, recolta bogată, dar va fi fân puţin.

După Paşte şi până la Rusalii, tradiţia spune că se deschid cerurile, iar sufletele celor morţi se întorc acasă ca să-i protejeze pe cei dragi. Pentru cei care mor în prima zi de Paşte se spune că nu vor avea parte de Judecata de Apoi, pentru că ei ajung direct în Rai.

SONDAJUL FACUT PE ȘEST

ÎNTREBARE : Pe cine ati privi, cu drag , prin lunetă ?

P.S. Participanților la sondaj le asigurăm cursuri gratuite pentru constanța ochirii, utilizănd cea mai nouă tehnologie de pe piață -,,luneta LOTA,, și ,,ladița comandantului,, . Instructori vor fi cei care,, au tras în noi după 22,,...

Cseke Attila: Mă deranjează că bolnavii stau toată ziua în pat și nu fac nimic

După criticile referitoare la închiderea spitalelor, guvernul a venit cu o poziție oficială. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a precizat că e normal ca pacienții să fie dați afară din saloane, deoarece nu fac nimic. Toată ziua, ei stau bine mersi cu capul pe pernă și așteaptă să li se aducă mâncarea la pat. Ministrul susține că pacienții sunt și nesimțiți, deoarece fac pe ei și nu merg la baie dacă nu-i duci tu de mână.

Iată ce a declarat ministrul: “Am încercat să nu vorbesc despre lucrurile astea, pentru că mulți erau oameni bolnavi și poate au murit între timp. Dar să știți că erau de o nesimțire crasă. Nu mai spun că plecau acasă cu lucruri din spital. Luau tot ce găseau, bureți chirurgical, bisturie, pansamente, și le băgau în cavitatea abdominală, ca să nu le găsim noi la externare. Incredibil ce le mai putea mintea. Ăștia sunt oameni bolnavi, ascultați ce vă spun.”

Cseke Attila a spus că va deschide spitalele doar dacă pacienții își cer personal scuze față de personalul medical. “Și încă ceva! Vreau să vadă și ei o dată cum e să muncești când alții stau în pat. Medicii să stea și ei să umble din salon în salon, cu seringi și stetoscoape. Să nu-i aud că-i doare ceva că așa spun de când îi știu!”

sursa :http://www.timesnewroman.ro/politic/4308-cseke-attila-explica-de-ce-se-inchid-spitalele

P.S. Româniooo, să fii sănătoasă că altfel ai belit-o cu ăsta !

PRANK

Dumitru Prunariu: „În spațiu ți-e și rușine să spui că ești român, că se uită toți la tine ca la un extraterestru.”

PS Aku, pe extraterească vorbind, asta cam așa e...

Emil Boc: "Mă gândesc să desfiinţez salariile!"

Aflat în Bucovina într-un turneu de promovare a Codului Muncii, Emil Boc a venit cu o nouă măsură de relansare economică: desfiinţarea salariilor.

"Toţi suntem nemulţumiţi de aceste salarii. Noi, la Guvern, că trebuie să le dăm, iar oamenii pentru că sunt prea mici. Salariile sunt prea mici, nu oamenii, pentru că numai tâmpiţii fac glume pe seama defectelor fizice, care nici defecte nu sunt, de fapt! Mă rog... ce ziceam? Aaa, da, vreau să desfiinţez salariile! Sper să mă susţină şi domnul preşedinte, că aşa mi-a spus când mi-a zis că vrea să desfiinţeze salariile, că mă va susţine când voi anunţa! Mă scuzaţi, sunt puţin emoţionat, pentru că e o măsură istorică! Ne umplem de bani! În doi-trei ani statul vrea să nu mai cheltuie bani pe absolut nimic."

Psihologii spun că oamenilor le va fi greu în primele două-trei luni pentru că se vor gândi mereu la salariu, le va fi dor să aibă bani, să cheltuie pe tot felul de prostii sau chiar pe mâncare. "Plus că vor vedea la cei de lângă ei că au bani şi vor vrea şi ei... Ştiţi foarte bine cum sunt bugetarii, ca şi copiii...", ne-a declarat Hortensia B., specialistă în psihologia muncii.

sursa http://www.timesnewroman.ro/politic/4357-emil-boc-vrea-sa-desfiinteze-salariile-bugetarilor
p.s. admirabil umorul voluntar ! dar , dacă...? pușchea pe limbă !

miercuri, 20 aprilie 2011

TO ASSIST MADE DĂNEASA DE OLT

Vuiește târgul că o oarecare lucrătoare de prin primăria Dăneasa, întâmplător soție de milițian al satului, condiționează acordarea ajutorului social de încheierea unei polițe de asigurare obligatorii a locuinței,cum altfel, obligatoriu la bărbat-su ...
Habar n-am dacă milițianul în cauză are idee de ce fâșărăi face funcționara-soție. Mai degrabă îndrăznesc să cred că nu știe întrucât, cei ca Domnia Sa, sunt educați să-și rupă de la gură și să dea sărmanilor... Așa stând lucrurile, mă întreb și io, ca unul care a văzut multe-n țara-n care stau , e-adevărat, de bună voie și nesilit de nimeni : n-o fi fata asta infiltrată, de Băse și de actualul mnistru de interne, să facă instituția lu bărbat-su de râs ? Ia vezi măi doi șu-n sfet !
Fato,dincolo de faptul că faci de cacao comuna, județul, chiar țărișoara, în fața europenilor ăstora colțoși dar, cel mai grav, e că-l pui în offside pe soțul –milițian tocmai aku când se vorbește de oarece disponibilizări !? Apoi, nici nu ești realistă, doamnă-dragă : ce dreaku, vrei să fie aruncat pe drumuri om- ăla-n toată firea, stâlp de ndejde al unui C.U.A.S.C. de toată isprava, semeț, inimos și cum o mai fi el acolo, ca-n final, tu cu neamurile tale, s-o duci , de pe o zi pe alta, din venit de asigurator ?
Ș-apoi, dacă mata, foncționară de la centru, faci avere așa, cu daibojala, ce să mai zică colegele matale de prin , Berindei, Cioflanu, Destra, Zănoaga, Pestra ?! Că cică s-a auzit și p-akolo de tehnica ta…
P.S. Da premaru dănăsean, Măria Sa n-o fi auzit de condiționările neeuropene făcute de angajata Sa ?

marți, 19 aprilie 2011

INIȚIATIVĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII A CONDUCERII CENTRALE A A.N.C.M.R.R.

MINISTRUL SANATATII PUBLICE
Excelenta Sa, Domnul Attila CSEKE -
Stirnate Domnule Ministru,


Am onoarea ca, In numele conducerii centrale a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare In Rezerva și In Retragere "Alexandru roan Cuza", persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, fara scop patrimonial și nonprofit, precum și al celor 41 de filiale judetene, 6 ale sectoarelor Municipiului Bucureștiști 6 asociații afiliate, reprezentand interesele a peste 82.000 de generali, ofiteri, maiștri militari și subofiteri, pensionari militari proveniți din Ministerul Apararii Naționale și ale membrilor de familie ai acestora,
Sa Va adresez rugamintea sa primiți 0 informare cu privire la problemele cu care ne confruntam In domeniul sanatațiii, pe fondul degradarii continue a asistentei medicale și farmaceutice, precum și a disfuncționalitatilor din sistem.
Nemultmnirile sunt determinate, In principal de : nerespectarea drepturilor acordate prin legi (Legea organica nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și alte acte normative ; diminuarea absurda a nomenclaturii medicamentelor compensate; neaplicarea compensarii medicamentelor la pretul real; majorarea arbitrara a preturilor medicamentelor, serviciilor medicale; investigațiilor paraclinice, dispozitivelor medicale de corectare, proteze și recuperare ; scaderea de la 01.01.2011 a veniturilor din pensie, ca urmare a aplicarii contributiei de asigurari sociale de sanatate de 5,5% la un cuantum mai mare, prin coborîrea pragului de calcuI la 740 lei, In loc de 1000 lei cat fusese anterior; metodologia neclara și incompleta referitoare la decontarea cheltuielilor pentru prestatii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Problematica în cauza și propunerile noastre de solutionare vi Ie prezentam 'in
Tabelul-sinteza anexat.
Convinși ca unele probleme sesizate sunt comune, deopotriva cu cele ale
tuturor cetatenilor și asiguratiorr din sistemul public de sanatate, nutrim totuși
speranta ca veti acorda atentie analizilrii specificitatii acestora care vizeaza direct calitatea vietii și sanatatii cadrelor militare 'in rezerva și 'in retragere și a membrilor de familie ai acestora și veti intreprinde masuri și initiative corespunzatoare din partea ministerului ce cu onoare 'il conduceti.
Suntem incredintati ca vom avea posibilitatea sa ne bucuram de un raspuns
favorabil din partea Dumneavoastra. Am fi onorati daca ati accepta 0 'intrevedere la
() data ce v-ar fi convenabila programului Dumneavoastra.
PRESEDINTELE A.N.C.M. R
General (r)
prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

la adresa :http://www.ancmrr.ro/comunicate/min_sanatatii.pdf
puteți citi si problematica ridicată precum și propunerile facute pentru soluționarea celor semnalate .

P.S. Salutăm cu deferența cuvenită initiativa celor care conduc destinele ANCMRR si-i asiguram de susținerea noastră necondiționată în astfel de inițiative !

COMANDANTUL SUPREM AL ARMATEI MERITĂ MAI MULT !

Traian Băsescu nu a fost niciodată un personaj dedublat, nu a fost Dr. Jekyll şi Mr. Hyde ai politicii româneşti. A fost, simplu, farsorul cel mai seducător, pentru că întruchipează deopotrivă mitocănia şi şmecheria periferiei. Te minte cu neruşinare, făcându-te între timp la buzunar, fără să i se mişte vreun muşchi pe faţă. Devine expresiv ca un cioclu doar când anunţă o nouă tragedie pentru români sau când, asemenea unui clovn hâd, îl apucă hăhăitul spasmodic la auzul propriei glume grosolane. După ce ai avut de-a face cu el, eşti mai sărac şi mai umilit. Cum periferia domină numeric centrul, plus trădarea intelectualilor care au validat mişeleşte „un pseudo-Cezar care de fapt e însuşi Mamona", s-a creat premisa recunoaşterii populare într-o democraţie de tip Vacanţa Mare. La suprafaţă - manelismul politic Traian Băsescu cu şpriţ şi dansuri din buric, dedesubt - bani mulţi şi putere ameţitoare.

Fiind un rău viguros, Traian Băsescu a fost revelatorul trădărilor, meschinăriilor şi neputinţelor româneşti. Răscolind murdăria din subsolurile societăţii, a favorizat aducerea la suprafaţă a mizeriilor şi a făcut purulente bubele ascunse. Pare a fi şi singurul beneficiu care va rămâne după el. Preşedintele-jucător a fost şi rămâne doar un preşedinte-impostor pus pe harţă şi jaf şi care din joacă a falimentat o ţară, a flămânzit un popor. A jucat destinul ţării la ruleta istoriei personale, mizând totul pe blond. Crimele sale sunt cu premeditare, chiar dacă lasă să se-nţeleagă că ştie ce spune, dar habar n-are ce face. Disipează vinovăţia democratizând eroarea şi proasta guvernare, cu scopul de a arunca propria culpă în cârca unei conduceri colective reprezentate de Guvern şi de Parlament, la modul general, de clasa politică manipulată de moguli.

După modelul preşedintelui,guvernarea a prefăcut minciuna, nedreptatea şi jaful în principii călăuzitoare. Devenit captiv camarilei lui Traian Băsescu, statul român şi-a modificat personalitatea şi comportamentul după chipul strâmb al stăpânului. Vedem un Cotroceni în permanent delir, la Palatul Victoria, un Gâgă întors cu cheia, iar pe intelectualii de serviciu ai puterii cum se chinuie să-şi ridice propriile statui la televiziunea publică. Spectacol sinistru al unei puteri monstruoase şi caraghioase în acelaşi timp. Totodată, cei care nu s-au lăsat mânjiţi cu portocaliu nu reuşesc decât să supravieţuiască. Aşa a ajuns pesimistul să spună „Mai rău nu se poate!", iar optimistul să-i răspundă „Ba se poate!"

Până de curând n-am putut să-mi explic ce i-a împins pe români, în urmă cu un veac şi jumătate, să aducă şi să accepte un domn străin. Experienţa trăită în epoca Băsescu mă face să cred că atunci, ca şi acum, au fost suficiente motive. Doar că acum, altfel decât atunci, domnitorii nu se mai importă. Este suficientă binecuvântarea ce-o primeşte cel care se-nchină Marelui Licurici pentru a ajunge vătaf peste feuda românească.

Băsescu e o pacoste pentru România, s-au lămurit cei mai mulţi.Problema e cine vine după? Are cine să-l înlocuiască, există un lider credibil şi capabil de a guverna altfel? În pofida faptului că Traian Băsescu a coborât standardul de preşedinte atât de jos, încât cetăţeanul s-ar mulţumi cu oricine numai să se vadă scăpat de pacostea hăhăitoare, nici un nume-alternativă nu stârneşte cu adevărat entuziasmul. Asta îi dă posibilitatea lui Traian Băsescu să-şi pregătească succesorul în care se va reîncarna. Cu banii strânşi din furăciuni, cu serviciile Serviciilor şi sprijinul Marelui Licurici, românii vor fi determinaţi să aleagă iarăşi răul cel mai mic, bucurându-se că trăiesc în democraţie, proslăvind economia de piaţă. Abia după alegeri vor constata că „răul cel mai mic" creşte uluitor de repede.

Valentin Nicolau, fost presedinte al TVR

P.S. Doar atât ?!

zile mai bune !

OLTENEȘTI

Emil Boc, aşteptat azi la Slatina.
Informaţia a fost confirmată de senatorul Mihai Niţă, care a precizat că Emil Boc este aşteptat la şedinţa Biroului Permanent Judeţean, programată pentru ora 18.30. După şedinţă, Emil Boc va participa la o întâlnire cu membrii PD-L Olt, la Centrul Cultural Eugen Ionescu.
Nu e clar dacă-i așteptat de sărăciții acestei guvernări( pensionari ) sau de umiliții acestor vremi portocalii( profesori, militari, polițiști, medici, bolnavi etc) .
Nu e clar nici dacă e așteptat cu duba și cu cămașa de forță...Vom vedea !


zile mai bune !

luni, 18 aprilie 2011

RECUNOAȘTEȚI FRANZELARUL ?

Redau alăturat căteva pasaje dintr-o descriere facută, cu un necruțător realism, de către dl Col. (r) Petrache Costinel, unui fantastic, nepământean personaj din ,, Ministerul Decăderii Naționale,,, .
(…)
Pe cât de rapidă, ascensiunea sa a fost pe atât de ilustră. După ce a trecut intempestiv prin şcoala generală, depăşind în mare grabă alfabetul rostirii materne, prea grăbit fiind, face la repezeală liceul, din care reţine doar că are doişpe clase, şi, apoi, şcoala de militărie activă. Aici, în fiorul romantic al cazărmii, s-a remarcat la apelul de dimineaţă şi înviorarea de seară, la făcutul bocancilor (la concursul trimestrial „Bocancul nostru-n curu` vostru” nu-l întrecea nici dracu`!), la întreţinerea nocturnă a sectoarelor, la ţucălăreala comandantului de pluton, apoi şi a celui de companie, la mersul târâş şi somn pe furiş, la executarea plantoanelor pe timp de zi, la concursul de scuipat dintr-un pat accelerat. Dar, mai ales, s-a impus prin spiritul gospodăresc, obţinând rezultate remarcabile în procesul de reciclare a hârtiei igienice folosite pe ambele părţi, pe care, după un tratament doar de el ştiut, o repunea integral în circuitul educaţional. Tone şi tone de cur-papir au trecut prin mânuţele sale de maimuţă scăpată din cuptorul de microunde al corpului de gardă. Ce mai, era bun la tot ceea ce era dincolo de gardul procesului de învăţământ şi instrucţie. Pe micuţul Infractorian la tablă să nu-l fi scos, în rest făcea de toate. S-a mai evidenţiat, cu vârf şi îndesat, ca turnător, era turnătorul plutonului şi, cât putea prinde cu simţurile şi nesimţurile sale, al companiei. Doamne ce a urmat când a fost descoperit... Potrivit unui strămoşesc şi global obicei, i s-a pus cu mult drag pătura în cap şi ... sari pe el, a luat pumni mai mulţi decât Cassius Clay şi şuturi, pe unde s-a putut, mai multe decât mingea de fotbal. Uneori, speriat de proporţiile revoltei care-l viza, spre a-şi sensibiliza camarazii, îşi punea singur pătura în cap, izbindu-l cu toată forţa de pereţi, de drugii de fier ai paturilor de campanie, de pişoarele româneşti, de uşile pe care le găsea mai mereu închise, scăpând doar cu atâta. De-atunci, a rămas cu un tic – doar dacă aude cuvântul „pătură”, faţa i se schimonoseşte labirintic, urechile i se veştejesc brusc, ochii i se bulbucă de văd moartea pe dos şi se scapă pe el.
(…)
După absolvirea, cu chiu-cu vai, a şcolii de militărie prospectivă şi-a dat seama că drumul pe bune al carierei militare este al naibii de greu, este, de fapt imposibil, pentru totalitatea forţelor sale, potenţate şi angajate la maxim. Atunci, mirosind degringolada şi mizeria morală care epidemicizau sistemul, care cădea mănuşă peste calităţile sale certe de escroc şi puşlama, în mare taină, şi-a ales un alt drum. După ce ia în primire, dovedindu-se peste media aflată-n nepăsare, funcţia de şef al insecurităţii intrării pe poarta dinspre Drumul Taberei a Ministerului, un fel de portar-şef, cu studii de seră şi mintea lejeră, cu lecţii la bară şi clăbucii afară, ajunge degrabă aghiotantul ministrului Decăderii Naţionale şi responsabil cu optimizarea culinară a meniurilor zilnice ale acestuia, dar şi ale apropiaţilor lui, mai cu seamă în împrejurările impuse de protocolurile neprotocolare. Avansările în grad întrec până şi imaginaţia şi regulile revoluţiei cambodgiene. Ocupă, cu viteza luminii subterane, funcţii peste funcţii, unele create special pentru el, cu complicitatea celor care i se îndestulau din palmă. Dar, trepăduşul malign SPUSU bătea departe... Face, în deplină conspirativitate, o facultate despre care nu se ştie cu adevărat dacă a existat sau nu, cumpără în verzişori un doctorat, în haine noi, dar repetat, trece, la fără frecvenţă, prin şcoala de înstelari şi înstelaţi, măcelari şi condamnaţi, la minte nedezgheţaţi, de bun-simţ deplin furaţi, şi obţine prima stea la anii la care încă pierdea salivă din mers, vorbea pe silabe, mânca dude cu mămăligă ne-ntoarsă din tuci şi făcea pipi în sticla de lapte comunistă, în semn de dispreţ la adresa regimului totalitar. Câţi ani avea pungaşul când a fost ridicat în gradul de general? 36, împliniţi nu se ştie când, nu se ştie unde, doar nebunii pot liberi a răspunde... Să nu uităm, la examenele semestriale susţinute la facultatea fără nume, mai întotdeauna a delegat mac-i mai dezgheţaţi, care, substituindu-i-se, acoperiţi de buletinul său de identitate, îşi dădeau viaţa pentru o notă de trecere, mulţumindu-şi astfel stăpânul. A fost un caz, un biet mac, Doinel Şurubaru, care n-a izbutit să ia cinciul salvator şi a fost pus pe liber, a fost concediat.
Încă de timpuriu, Infractorian SPUSU s-a hotărât să nu ierte. Nimeni nu poate uita calvarul îndurat la examenul de general, îndurat de către comisie, nu de către el, pentru că intelectual nu este într-atât de evoluat încât să înţeleagă substanţa şi avatarurile unui calvar. Uite cum a fost... Când a susţinut examenul de general, era trecut de apelul de seară, comisia nu a riscat, a fost tratat cu maximă îngăduinţă posibilă – i s-a cerut să povestească după dictare un episod din celebrul scenariu strategic „Fata babei şi a moşului”. S-a încurcat de vreo două-trei ori, de emoţie, examenu-i examen, dar mult prea exigenta comisie s-a declarat satisfăcută dialectic şi l-a făcut general. Totuşi, din comisie, un singur membru, un general, s-a încumetat să pună piciorul în prag acestei impecabile lichele, un escroc şi infractor notoriu, dar, în cele din urmă, sângele din instalaţie l-a lăsat de căruţă. Şi, uite aşa, fără un dram de învăţătură militară, cu un tupeu de javră rară, de lichea prea ordinară, cum puţine sunt în ţară, a ajuns ca să conducă, spre a-i fi în veci de ducă, jumătate din Armată, tot mai rară, tot mai plată...
Evident, generalul Infractorian SPUSU nu stă. Îşi construieşte, pas cu pas, speculând magistral hulpăveala timpurilor, „imperiul”. A luat în subordine tot ce a vrut, inclusiv cărările Carpaţilor, malurile Dunării şi ţărmul mării; straturile de ozon de deasupra Cimitirului Ghencea, pe cel de deasupra Obiectivului EM-100, dar, spre a ţine totul sub un sever control solar, şi pe cel de deasupra zonei „Zoster”; cămine de tot felul, case peste case, grădinile rămase, hoteluri şi restaurante, păducheria de amante, bazele de agrement ce transpiră abundent... evident, toate aducătoare de necontrolabile venituri de tot felul, de influenţă şi, mai ales, de avantaje şi privilegii dorite, la timpul dorit, în locul dorit şi în forma dorită, redristribuţia acestora făcând-o personal. Prin inginerii politico-financiare, laborios sprijinite de puternice structuri informale de acoperire şi protecţie, a reuşit să sensibilizeze, până la excitarea reflexă a funcţiilor avar...istice, poftele hămesiţilor de care îi depindeau cariera şi condiţia de impostor, ascuns sub uniforma de general.
Atunci, om al tuturor conjuncturilor ivite sau potenţiale, generalul SPUSU a (mai) dat o lovitură: a pus pe rol, ca anexă operaţională a crimei organizate transfrontaliere, acţiunea strategică „Nicio excitaţie fără licitaţie!”. Astfel, a reuşit să umple la refuz buzunarele fără fund ale scursurilor politico-militare care gestionau la vârf sistemul şi să le sature gâtlejele mereu însetate de mai mult. Infractorul nu este deloc străin de povestea dubioasă a transferurilor de terenuri dintre Minister şi euro-latifundiarul din Pripera, după cum nu este străin nici de seducătoarele înstrăinări de valori imobiliare din patrimoniul jecmănit ca-n codru al rămasei noastre Armate. A pus pe picioare acţiuni celebre în toată Alianţa Nord-Atlantică: „Bani la ziarişti, să nu fie trişti”, niciunul să nu scrie vreo paranghelie / despre prostu` de Marin să ne facem că nu ştim; „Pentru orice loc de veci, banii-s calzi, doar morţii-s reci”, astfel fondurile cu sutană, fiind luate drept pomană; „Nicio săptămână făr-o nuntă bună(!)”, euroii colectaţi, fiind lejer, apoi, spălaţi şi discret reînviaţi...
A creat, conducând-o personal până la nivelul ultimului detaliu operaţional, o reţea de jefuitori şi de spoliere a patrimoniului instituţional, cum nu a existat în istorie. Organizată nucleic, după principiile teritorial, al locului de muncă şi al supunerii oarbe faţă de el însuşi, reţeaua colectează sume imense de bani, puşi la dispoziţia ocultă a derbedeului.
Cu complicitatea şi acordul tacit al impostorului care, până mai deunăzi, a condus armata mariniană a ţării, Marele Garinus, a destituit pe bandă rulandă, ca la maşina de cusut, tot ceea ce nu corespundea standardelor sale de derbedeu, escroc şi infractor tras în stelele, tot mai ieftine, ale gradului de general. Nu s-a sfiit licheaua să destiuie ofiţeri care nu au ieşit din cisme toată cariera, ofiţeri cu carte peste cât a adunat tot neamul lui, ofiţeri a căror probitate morală şi competenţă profesională îi eclipsau uşor neuronii care i se zbenguiau prin buzunare, ofiţeri care constituiau un pericol iminent pentru potenţialul său infracţional. Ticăloşia caracterului său este inegalabilă. A sistemului care l-a produs, l-a menţinut şi îl menţine, la fel.
(...)

P.S. Pentru cei care încă se căznesc să-i dea de urmă bulangiului, vin cu date suplimentare :Alt pese : ar fi păcat dacă nu v-aș mai oferi un indiciu : pușlamaua scrie-n draci , acoperind o paletă extrem de generoasă : de la transporturi miltare la la comunicații, o ia pe la informații trecând prin chestii de strategie de l-ar invidia toți Sunțî-ii la un loc ..Nu evită psihosociologia etc etc etc . De fapt, nu evită nimic, că-i bun, se pare( daia-i conferențiar universitar doctor...) !
Părerea mea e că ar fi o gafă națională dacă nu l-am împăia! Unii zic c-ar fi bine s-o facem d-acu să nu-l ia draku.... serviciile secrete !După ce-am pierdut bogățiile solului și subsolului, fondurile europene,recent și manuscrisele lui Cioran, aku asta ne-ar mai trebui...
Credeți-mă , vreau să-l ghiciți ! Promit că, îndată ce-l dibuie careva , iau trenu, mă-c acasă și viu cu țuică de Manasia, cinstindu-l pe învingător ( n.a.- palinka are la bază o tehnologie incompletă a țuicii de Manasia )
Joi a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea de Guvern (247 din 17 martie 2011) prin care se modifica gestionarea ambalajelor si a deseurilor rezultate din acestea


Noua lege prevede amenzi de trei ori mai mari pentru persoanele fizice si juridice "care genereaza deseuri si nu le incredinteaza sistemelor de colectare a deseurilor sau care nu sunt depozitate in spatiile amenajate pentru acestea".

Arunci gunoi pe strada? Vei plati amenzi usturatoare. Firmele care folosesc bunuri care necesita ambalare raspund pentru aceste ambalaje, implicit de reciclarea/reutilizarea acestora, releva documentul citat de HotNews.ro.


Hotararea de Guvern republica obiectivele de reciclare pentru intervalul 2007-2013-46% in 2011 si 55% in 2013, din totalitatea deseurilor generate pe piata.

Persoanele fizice sunt amendate cu sume cuprinse intre 600 de lei si 1.000 de lei, daca arunca gunoiul pe strada, in loc sa-l duca la cos, iar persoanele juridice risca sanctiuni si mai grele, intre 10.000 de lei si 20.000 de lei.

PS 1 Sanchi ! Legi pe care nu are cine să le aplice ...Am mai văzt d-astea în Românica !
2 Cam cât de mare o fi lada de gunoi a istoriei în care va trebui, volens-nolens, să aruncâm arcul ăsta guvernamental care nu are nimic comun cu interesele cetățenilor euroRomâniei ? Oricum, trebuie să fie una extrem de adâncă...