Se afișează postările cu eticheta AMCMRR DA IN JUDECATA GUVERNUL. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta AMCMRR DA IN JUDECATA GUVERNUL. Afișați toate postările

sâmbătă, 28 august 2010

ANCMRR DA IN JUDECATA GUVERNUL ! IN SFARSIT...

CURTEA DE APEL BUCURESTI DOSAR NR.7274/2/2010
TERMEN: .
CERERE DE SUSPENDARE A APLICARII
Art.1 pct. a) din Legea 119/2010 si a H.G.nr.73512010
DOMNULE PRESEDINTE
Subscrisa, Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si Rretragere ., Alexandru Ioan Cuza", cu sediul in Bucuresti, str.Constantin Mille nr.l, sector 1, reprezentata de General (r) Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu,, cu sediul in Bucuresti Piata Victoriei nr. 1, sector 1, IN CONTRADICTORIU CU GUVERNUI ROMANIEIFORMULEAZA: Cererea de suspendare a aplicarii prevederilor Legii 119/2010 art.1 pct a), preeum si suspendarea aplicarii prevederilor H.G.735/2010, PANA LA PRONUNTAREA CURTII DE APE1. BUCURESTI (lnstanta de fond) CU PRIVlRE LA CEREREA NOASTRA DE ANULARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE SPECIFICATE MAl SUS, CERERE PE CARE VA RUGAM SA NE -0 ADMITETI.
MOTIVE
In fapt: Pentru aplicarea prevederilor art. 1, pct.a) din Legea I 19/20 10, precum  si a prevederilor H.G. 735/2010, mai precis pentru obtinerea tuturor datelor necesare recalcularii pensiilor militare, cu toate detasarile de personal militar activ la Centrele Militarc zonale si judetene, precum si la institutiile de arhiva militara, ( aprox 600 de militari civili si personal auxiliar), activitatea care consta in studierea si memorarea statelor lunare de plata ale fiecarui pensionar militar, pe timp de 20 ani, este imposibil de realizat total sau partial si fara erori majore, in timpul de prescriptie.acordat de Legea 119/2010, avand in vedere nr. de pensionari militari in plata ( aprox.83.000 de pensionari). Aceasta activitate ar' aduce 0 paguba iminenta atat M.Ap.N. care detaseaza militari si mareste timpul de munca al personalului auxiliar. cat si numerosilor pensionaril militari, carora in timp util nu li s-ar elibera aceste adeverinte si li s-ar recalcula pensia conform art,6, al.(4) din H.G.735/2010, IN CONFORMITATE CU SALARIUL BRUT PE ECONOMIE DIN PERIOADA RESPECTIVA. De fapt Guvernul Romaniei prin prevederile art.6 al (4) din Hotarare, creaza presiuni deosebite asupra pensionarului militar care NU POATE DECAT SA ASTEPTE PRIMIREA DE LA CENTRU MILITAR A DATELOR NECESARE RECALCULARII. Oare nu este 0 forma de presiune asupra vointei pensionarilor de a cere recalcularea pensiei ( a se vedea cererea prevazuta in anexa lla H.G.735/2010)?
Guvernul a uitat ca se adreseaza unor fosti militari in varsta care se abtin de la orice manifestari violente, fiind sub juramant de credinta dat patriei si asteapta sa sfarseasca decent, dar care sesiseaza  si transmit urmasilor lor inconsecventa legilor romane,calcarea in picioare de catre guvernanti a principiilor si prevederilor constitutionale ( cum ar fi preved art 15' al.(2) din Constitutia Romaniei ) , etc.
Prin admiterea cererii, Cur'tea de Apel Bucuresti, ar da un ragaz celor peste 80.000 de pensionari militari sa cantareasca in liniste prevederile Legii 119/2010 cat si asupra modului de aplicare a H.G. 735/ 2010, ar' da un ragaz si acelora care au obligalia de a studia toate aceste state de plata si de a elibera ADEVERINTELE necesare recalcularii pensiilor in conformitate cu prev Legii 119/2010, ar acorda un timp si Casel Militare de Pensii sa-si 
pregateasca algoritmul de calcul pentru calculul punctelor de pensii si elaborarea noilor decizii.
IN CONCLUZIE : VA RUGAM SA ANALIZATI CU ATENTIE PREZENTA  CERERE DE SUSPENDARE SI S-O ADMITETI, URMAND CA DUPA SOLUTIONAREA FONDULUI CAUZEI, CASA MILITARA DE PENSII, IN 5 ( CINCI ) LUNI DE LA PRONUNTAREA HOTARARII ASUPRA FONDULUI , SA RECALCULEZE PENSIILE M1LITARE SAU SA UITE ACESTE PREVEDERI.
II. In drept, ne intemeiem cererea pe prevederile art 14. al. ( 1 la 7 ) din Legea 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ.
MENTIONAM CA IMEDIAT DUPA DEPUNEREA PREZENTEI CERERI  AM INTRODUS SI ACTIUNEA DE ANULARE A LEGII 119/2010 S1 A HG 735/2010, LA ACEIASI  INSTANTA.
III) PENTRU SUSTINEREA CERERII DE SUSPENDARE VA RUGAM SA NE ADMITETI PROBA CU INSCRISURI SI AVAND IN VEDERE FAPTUL CA CELE DOUA  ACTE NORMATIVE ATACATE, AU INTRAT IN VIGOARE PRIN ASUMAREA RASPUNDERII GUVERNULUI, IAR  DACA CONSIDERATI NECESAR VA RUGAM SA NE ADMITETI SI PROBA CU INTEROGATORIUL PARATULUl.
IV. Depunem prezenta cerere in doua exemplare, unul pentru instanta si unuI pentru parat.

Bucuresti 16.08.2010

PRESEDINTE

grl  MIHAI ILIESCU

 pt sef depart juridic av VORNICESCU AUREL

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI


pentru conformiate Secretar general
GLBg(r)

RaduSerban DanCURTEA DE APEL BUCURESTI
SECTIA A III-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
REGISTRATURA
azi 19 08 2010
in dosarul nr 7273/2/2010
semnatura
Subscrisa, Asociatia Nationala a' Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere "Alexandru loan Cuza", cu sediul in Bucuresti, str.Constantin Mille, nr 1, sector 1, reprezentata de d-ul General (r) Prof.Univ. Dr. Mihail Iliescu, presedinte, cheama in judecata Guvernul Romaniei, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei m.1, sectorul 1, pentru ca prin hotararea pe care 0 veti pronunta sa dispuneti:
1.Anularea art. 1 lit a), art 3 ,art.4, art. 5 al. (l), (2) si (3), si art.12, din Legea 119/2010.
2. Anularea, H.G. NR. 735/2010, Hotarare pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei, privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor, si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei peniteneiarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
3 Sa constatati faptul ca Legea 164/2001, privind pensiile militare de stat este in vigoare, cel putin pana la promulgarea si publicarea Legii unitare a pensiilor.
4.Sa dispuneti ca prin aplicarea principiului neretroactivitatii legii civile, principiul statuat de constitutia Romaniei prin art 15  a1.(2) si anume ca " Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile", sa se mentina in plata cuantumul actual al pensiilor militare de stat, aceste sume, fiind propietatea pensionarilor si castigate prin lege de catre cadrele militare aflate in rezerva si retragere.
MOTIVELE ACTIUNII
In fapt :
1. a) La 01.01.2010, am inaintat Guvernului Romaniei un memoriu prin care solicitam in principal mentinerea in vigoare a Legii nr.164/2001 Legea pensiilor militare de stat, cu m0dificarile si completarile ulterioare. Aceasta lege se arm0nizeaza cu prevederile Legii 801/995, Legea statutelor cadrelor militare, cu legislatia moderna a pensiilor militare de stat existenta in toate statele Uniunii Europene si N.A.T.O., precum si cu Directiva 86/378 a E.E.C, modificata prin Directiva 97/96 a E.C. si dispune de un sistem coerent de calcul al cuantumului drepturilor de pensie a cadrelor trecute in rezerva si retragere, in functie de gradul si functia detinuta de pensionar in timpul activitatii militare.Ca orice profesie si profesia militara acorda acelor tineri care isi sacrifica viata slujirii patriei, care se sacrifica luptand impotriva terorismului international, in teatrele operationale din Afganistan, Irak, Bosnia, etc, acelor tineri care depun pentru totdeauna juramantul de credinta patriei, pe drapelul de lupta al acesteia, acelor' tineri care jura "sa-si serveasca patria chiar cu pretul vietii...", acorda, sustinem noi, prin legislatia militara, posibilitatea unui trai decent atat pe timpul serviciului militar cat si dupa incheierea carierii militare. Acestora patria este obligata sa le asigure un trai onorabil la trecerea in rezerva, remunerat printr-o suma de bani suficienta, corelata cu gradul si functia obtinute in activitate prin munca si numeroase sacrificii (pensiile militare in plata sunt in cuantum de Ia 1500 lei pana la 5000 lei). Aceasta activitate de zeci de ani, aceste sacrificii pe care cadrele militare le~au facut nu se regasesc in nici 0 alta profesiune si pe cale de consecinta atata timp cat legile militare sunt unice si' legea pensiilor militate, care conduce si ordoneaza viata militarilor dupa incetarea activitatii pana la moarte trebuie sa fie unica. lata un prim motiv pentru care solicitam mentinerea in vigoare a legii nr 164/2001.
b).Drepturile obtinute de militarii armatei romane, sunt castigate prin sacrificiul vietii sutelor de mii de soldati, gradati, subofiteri. si ofiteri, morti pe campurile de batalie sub focul armelor turcesti, germane sau rusesti, in ultimele patru razboaie in care Romania a fost parte ( razboiu1 de independenta, 1877, razboaiele balcanice 1911-1912, primul razboi mondial 1911-1918 si al doilea razboi mondiaI 1941-1945). Pentru jerfele depuse militarii romani au fost innobilati, soldatilor si gradatilor Ii s-a dat pamant iar ofiterilor si subofiterilor, recunostinta vesnica a statului . Gradul obtinut in armata a intrat in propietatea ofiterilor', subofiterilor si a maistrilor militari. Ori daca gradul militar este propietatea cadrelor militare, atunci implicit valoarea sa este propietatea cadrului militar respectiv. Poate este necesar sa va reamintesc ca ofiterii activi obtin anumite grade (maior'. colonel si general ), dupa sustinerea a unor examene de competenta, 1a fel ca medicii, magistratii, avocatii, etc. A doua componenta a soldei ,este valoarea functiei detinute prin ordin. Iata pentru care motiv unui fost cadru militar nu i se pot acorda punctele globale in functie de vechime si contrbutivitate ca oricarui salariat din Romania. Prin legea Statutelor cadrelor militare Legea 80/1995, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor Ii s-au stabilit varste standard de pensionare, varste care asigura 0 vechime in armata de la 25 ani la 35 ani si uneori mai mult""

Si din cauza calcului pensiei militare am solicitat guvernului mentinerea in vigoare a legii 164/2001. 
c), Daca exista in vigoare 0 lege care creaza un statut aparte magistratilor pensionari, (a se vedea Decizia nr.873/2010 a Curtii Constitutionale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.433, din 28.06.2010 ) de ce nu ar exista in vigoare si 0 lege a pensiilor militare de stat, care sa cumuleze toate drepturile obtinute de militari in activitate pentru a avea un trai decent la pensie, mai ales ca Legea 1641/2001 a fost discutata in Parlamentul Romaniei, promulgata de Presedintele tarii si publicata 1n anul 2001, cu mult inaintea legii 303/2004 Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, si a legii privind pensiile magistratilor. lata un a1t motiv temeinic consideram noi ca aceasta lege ( 164/2001) sa ramana in vigoare si sa asigure continuitatea necesara macar pentru cadrele militare active in prezent, care la trecerea in rezerva, daca nu-si vor sacrifica vietile la ordinul patriei, trebuie sa' beneficieze de prevederile unei legi care inmanunchiaza in cuprinsul ei, toate drepturile castigate de armata romana dupa doua secole de lupte, pentru patrie.
2. Am solicitat Guvernului Romaniei incetarea recalcularii pensiilor militare, ceea ce inseamna implicit, modificarea Legii 119/2010, prin anularea art.l lit. a) din lege, cerere pe care ne-o mentinem si in prezent in fata Curtii de Apel Bucuresti prin prezenta actiune.
Considerentele pentru care solicitam anularea art. 1 lit. a), art3 al.( 1) si (2), art.4. art.5 a1.(1), C2) si (3) si a art.12 din legea 119/2010, precum si a HG nr,735/2010 sunt urmatoarele

a) Tinand cont ca atat pensiile militare de stat, cat si pensiile judecatorilor si procurorilor, se incadreaza in pilonul al doilea privind schemele profesionale ( ocupationale ) guvernate de Directiva 111'.86/378/E.E.C, modificata prin Directiva nr. 97/96/£.C., precum si de faptul ca tratamentul aplicat acestor categorii de pensii este diferit, in sensul ca primei categorii i se va recalcula pensia iar pensiile magistratilor in viziunea Curtii Constitutionale ( Decizia 873/2010) ),nu se vor recalcula, consideram necesar ca prin decizia sa, Curtea de Apel Bucuresti sa oblige Guvernul Romaniei sa intervina printr-o Ordonanta de Urgenta, CARE SA ANULEZE ART. 1 PCT a) din legea 119/2010, articol care prin enunutul sau transforma pensia militara de stat obtinuta in baza Legii 164/2001, intr-o
pensie in intelesul Legii 19/2000 ( iata in ce consta inadmisibilitatea aplicarii Legii 119/2010). De altfel, trebuie precizat ca singurul sistem de pensii care nu are nici 0 tangenta cu· Legea 19/2000, este sistemul pensiilor militare care a fost instituit Prin inalt ordin al domnitorului Alexandru loan Cuza si mentinut ca un sistem de plata independent, chiar si dupa cel de al 2-lea razboi mondial, pana la prom0varea prin asumarea raspunderii guvernamentale a Legii119/201O.
b) Cu alte cuvinte printr-o lege obtinuta prin asumarea raspunderii, de catre un guvern oarecare in anul 2010, se anuleaza o lege organica promovata de parlamentul Romaniei,dupa dezbateri in ambele camere, promulgata si publicata ca atare in anu1 2001, se anuleaza 0 lege constitutionala, care a produs efecte juridice timp de peste noua ani, si trece pensiile militare sub incidenta Legii 19/2000, lege care in continutul sau nu prevede nimic in legatura cu pensiile militare de stat, cu armata si cu Legea 80/1995, Legea Statutelor Cadrelor Militare.
c) In acceptiunea prevederilor art.118 al.(l) si (2) din Constitutie, independenta cadrelor militare, chiar si independenta financiara, care reprezinta 0 componenta esentiala a independentei armatei, si subordonarea acesteia incusiv vointei poporului, creaza 0 totala contradictorialitate cu prevederile art 1 pct.a si art.3,5,si 12 din Legea 119/2010, articole care prevad eliminarea pensiei de serviciu a militarilor,fara a tine seama de faptul ca pensia de serviciu este inclusa in cariera tuturor militarilor, intocmai ca numireain functii, acordarea gradelor, formarea profesionala continua, etc. Pensionarea marcheaza momentul final al carierii militare si avand semnificatia juridica a unui drept castigat, care' trebuie sa produca efecte juridice indiferent de circumstante.·
d) Onorata instanta, in aceste conditii, cand cadrelor militare Ii se impune 0 lege de catre guvern prin asumarea raspunderii acestuia, prevederile constitutionale insumate in art.118 al. (1) din Constitutia Romaniei sunt ignorate total. Aeeste prevederi sunt imperative si au in vedere faptul ca "Armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si unitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii, si a democratiei constitutionale. In conditiile legii si ale tratatelor internationale, la care Romania este parte, armata contribuie la apararea colectiva in sistemele de alianta militara si participa la actiuni pentru mentinerea si restabilirea pacii, iar aliniatul (2) al aceluiasi articol prevede ca "Structura sistemului national de aparare, pregatirea populatiei, a economiei si a teritoriului pentru aparare, precum si statutul cadrelor militare, se stabilesc prin LEGE ORGANICA". In baza acestui articol din Constitutie au fost promovate Legile 164/2001 si Legea 80/1995.
e) Nu putem sa stabilim care au fost criteriile care au condus la decizia de recalculare a pensiilor militare, in conditiile in care principiul neretroactivitatii legii civile este prevazut in COnstitutia Romaniei, art.15 alin 
(2) si anume " Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale, sau contraventionale mai favorabile." Mentionam ca acest principiu a fost aplicat magistratilor atunci cand Curtea Constitutionala a decis sa nu se recalculeze pensiile acestora. .
f) Este evident ca prin recalcularea pensiilor cadrelor militare, stabilita peste 0 lege aflata in vigoare ( Legea 164/2001) la data publicarii Legii 119/2010, s-a urmarit si se urmareste, diminuarea cuantumului acestora, actiune guvernamentala prin care se incalca dreptul constitutional la propietate prevazut de art. 44 din Constitutia Romaniei intarit cu prevederile Codului civil privind propietatea bunurilor mobile si anume art..473,474 si 482 Cod civil.
g) In aceasta situatie, persoana vatamata de 0 autoritate publica ( persoana juridica in situatia noastra ),intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, de 0 autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in timp legal a unei cereri, este indreptatita de prevederile art.52 din constitutie, sa obtina recunoasterea dreptului pretins, sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei. Aceleasi prevederi le gasim stipulate si in Legea 554/2004 art.l.
h) Consideram ca anularea H.G.735/2010, ,in ceea ce priveste recalcularea pensiilor militare de stat va fi o consecinta a anularii art.1 pct.a) din legea 119/2010, 0 consecinta a imposibilitatii aplicarii aestei legi, atata timp cat Legea 164/2001, este in vigoare.
IN CONCLUZIE: Va rugam sa ne admiteti actiunea, sa obligati Guvernul Romaniei sa anuleze prevederile cuprinse in art.1 lit. a, art.3, art. 4 al. (1) pct a), art.S si art 12 din Legea 11912010, sa anuleze prevederile privind recalcularea pensiilor militare de stat din H.G.735/2010, VA RUGAM SA DISPUNETI MENTINEREA IN VIGOARE A LEGII 164/2001, Legea privind pensiile militare de stat CA FIIND TEMEINICA SI CONSTITUTIONALA.
II. In drept ne intemeiem acliunea pe prevederile art. 15, 21,44,52 si 118 din Constitutia Romaniei, pe prevederile art.473,474 si 482 din Codul Civil, precum si pe prevederile art.1,art4, art.7, art.8, art.9,art.lO, art.11 si urm. din Legea 554/2004.

III. Cu prilejul prezentei actiuni, invocam urmatoarele exceptii :
1.
Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor, Legii 119/2010, art. 1, lit. a) si H.G.735/2010, Hotarare pentru recalcularea pensiilor, avand in vedere faptul ca prin Decizia nr 873/2010, Curtea s-a pronunt asupra neconstitutionalitatii pensiei magistratilor, 99% din considerente fiind justificari ale neconstitutionalitatii art.1 lit.c) din Legea 119/2010, iar pe celelalte prevederi ale art.1 din lege s-a pronuntat global .Motivatia detailata a acestei cereri 0 vom depune la grefa Curtii, in timpul procedural statuat, pana la primul termen de infatisare.
2.
Exceptia de nelegalitate a H.G.73512010, Hotarare pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special, din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii119/20 10, privind
stabillrea unor masuri in domeniul pensiilor, in conformitate cu prevederile Legii 554/2004, art 4.

IV. Petru sustinerea actiunii si a motivelor acesteia va rugam sa ne admiteti urmatoarele probe:
1. Proba cu inscrisuri;
2. proba cu interogatoriul paratului.
V. Depunem prezenta actiune in doua exemplare : unul pentru instanta si unul pentru parat.
BUCURESTI -18.08.2010

PRESEDINTE
PROF UNIV DR MIHAI ILIESCU
P/SEF DEPARTAMENT JURIDIC
AV VORNICESCU AUREL

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI

pentru conformitate
secretar general
gral bg RADU SERBAN DAN

p.s. Desi actiunea in sine este de mari proportii, cunoscand letargia, dualismul(a se citi lipsa de curaj ) celor din sistemul de conducere al asociatiei, ma oblig  sa fiu circumspect ...Asadar, Timeo Danaos et dona ferentes !