joi, 17 noiembrie 2011

ANCMRR TRANSMITE :

I N F O R M A R E
cu privire la participarea A.N.C.M.R.R. la masa rotundă cu tema
„Organizaţiile neguvernamentale şi calitatea vieţii
personalului din armată”
Reprezentantul A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, dl general-maior (r) Teodorescu Stelian a participat în ziua de 27.10.2011, la invitaţia Statului Major al Forţelor Terestre şi a Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă”, sub auspiciile Secretarului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul, informare politică şi calitatea vieţii personalului, la o masă rotundă cu tema de mai sus.
Scopul : mai buna cunoaştere între asociaţiile şi fundaţiile din sfera de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale, dezvoltarea dialogului şi întemeierea unor relaţii constructive şi pragmatice, pe bază de programe, proiecte şi acţiuni de interes comun.
A.N.C.M.R.R. a fost percepută ca fiind cea mai mare şi reprezentativă asociaţie a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, din cele peste 50 aflate în evidenţă şi din cele 5 din 8 invitate, derivând din statutul său juridic, rolul şi funcţionarea sub înaltul patronaj al Preşedintelui României şi comandant al forţelor armate şi patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind preşedinte de onoare. De asemenea, din recunoaşterea activităţii complexe şi diverse, nu numai în domeniul calităţii vieţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a membrilor de familie ai acestora dar şi din alte domenii importante, precum sunt : militar, ştiinţific, educaţie patriotică şi cetăţenească, relaţii cu instituţiile şi autorităţile publice de stat şi administrative, centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, din societatea civilă, relaţii externe cu asociaţii similare.
Deopotrivă, şi datorită relaţiei speciale cu Ministerul Apărării Naţionale în acţiuni de sprijin la elaborarea unor concepte de doctrină şi artă militară, proiecte de acte normative specifice ministerului, lucrări memorialistice.
Fiind prima întâlnire de lucru de acest fel, reprezentantul A.N.C.M.R.R. a punctat câteva din principalele activităţi, pe linia îmbunătăţirii calităţii vieţii, aflate în derulare şi previzibile în perioada următoare, între care :
- Continuarea monitorizării procesului de finalizare a revizuirii pensiilor militare şi identificarea căilor şi procedurilor de susţinere şi apărare a intereselor pensionarilor în litigiile constatate după intrarea în posesie a deciziei, pe bază de dovezi probatorii şi justificate.
- Intensificarea eforturilor de ameliorare a stării de sănătate şi a asistenţei sociale, prin înlăturarea disfuncţiilor din sistemul medical-farmaceutic naţional şi din aria de responsabilitate a Ministerului Apărării Naţionale, semnalate în intervenţii anterioare.
- Reiterarea propunerii de promovare a unei iniţiative legislative de modificare/completare a Codului fiscal pentru dobândirea dreptului pensionarilor de a dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe pensie datorat statului, în favoarea organizaţiilor neguvernamentale, în scopuri caritabile şi de protecţie socială.
- Întreprinderea de paşi viabili pentru lărgirea şi întărirea legăturilor cu conducerile organizaţiilor neguvernamentale din sfera de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale, în spiritul ideilor, scopului şi concluziilor rezultate din dezbaterile la masa rotundă.

BIROUL PERMANENT CENTRAL AL A.N.C.M.R.R

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu