marți, 25 octombrie 2011

COMUNICATE A.N.C.M.R.R.

1. COMUNICAT
Din 05.10.2011

Prin prezentul Comunicat, exprimam pozitia Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” fata de actiunile de protest pe care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate urmeaza sa le desfasoare in ziua de 07.10.2011.
Am reiterat de nenumarate ori pozitia A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”- structura asociativa reprezentativa, fata de actiunile, in strada, ale Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate si nu odată ne-am exprimat dezacordul fata de aceste manifestari care nu se incadreaza in comportamentul demn si firesc pe care cadrele militare ar trebui sa-l aiba in orice imprejurare, indiferent de pozitia lor la un moment dat ( in cazul de fata in rezerva sau in retragere). Este, de altfel, opinia marii majoritati a membrilor Asociatiei din cele 47 filiale judetene si din sectoarele Municipiului Bucuresti, precum si a membrilor celor 5 structuri asociative afiliate.
Dezicandu-ne categoric de actiunile în stradă ale Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, ne exprimam dezamagirea fată de caracterul politic vadit si de partizanat al acestora.
Biroul Permanent Central recomanda tuturor pensionarilor militari, inclusiv celor care, din păcate, sunt si membri ai S.C.M.D., sa nu se lase amagiti de chemarea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate de a iesi in strada sau de a organiza manifestari si actiuni care nu cadrează cu demnitatea de cadru militar şi sunt neconforme cu prevederile Statutului Asociaţiei şi cerinţele devizei acesteia : „Patrie-Onoare-Demnitate”.
Reprezentantii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate nu spun adevarul cand isi aroga succesele in domeniul pensiilor cuvenite militarilor. Precizăm că tot ce s-a obtinut se datoreaza demersurilor facute de A.N.C.M.R.R. si parteneriatului viabil pe care aceasta structura îl are cu Ministerul Apararii Nationale.


BIROUL PERMANENT CENTRAL AL A.N.C.M.R.R.


2.
Vineri 7 octombrie 2011, la sediul Flotilei 90 Transport Aerian, a avut loc ceremonia prilejuită de sosirea din misiunea internaţională în Afganistan, a detaşamentului ,,Romanian Lead Nation KAIA”, rotaţia I-a, la care a participat ministrul apărării, d-l. GABRIEL OPREA.
Cu această ocazie, A.N.C.M.R.R., prin reprezentantul său, d-l. General-maior (r) ing Vasile DOMNU, a transmis Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, d-l General-maior CÂRNU FĂNICĂ, ,,Mesajul” prezentat mai jos.

MESAJUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”
cu prilejul sosirii din misiune a detaşamentului
,,Romanian Lead Nalion KAIA" rotaţia I-a.

Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi voluntari,
Este onorant pentru mine, ca reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, să particip la această ceremonie şi cu acest prilej, în numele preşedintelui Asociaţiei, d-l General (r) dr. ILIESCU MIHAI, aduc mulţumirile noastre Şefu1ui Statului Major al Forţelor Aeriene, d-lui General-maior dr. CÂRNU FĂNICĂ, pentru invitaţia făcută.
Întoarcerea acestui detaşament cu un succes deosebit, recunoscut pe plan intern şi internaţional, din misiunea efectuată în teatrele de operaţii la care România, alături de aliaţii săi din NATO ia parte, îmi oferă plăcuta ocazie de a transmite cu satisfacţie şi bucurie, din partea conducerii şi membrilor A.N.C.M.R.R., bravilor ostaşi care şi-au îndeplinit cu devotament şi onoare misiunea încredinţată, sincere felicitări pentru activitatea desfăşurată departe de ţară şi de cei dragi.
Generalii, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă şi în retragere au urmărit cu emoţie şi deosebit interes evoluţia evenimentelor, munca plină de risc a acestei echipe închegate, dislocate la Kabul, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul celor şase departamente de importanţă capitală în zonele de conflict.
Ne mândrim cu întreg personalul detaşamentului care, îndeplinind misiunile încredinţate cu competenţă şi profesionalism într-un teatru de operaţii complex, cu ameninţări multiple, cu reguli speciale care trebuie aplicate rapid, la standardele cele mai înalte, s-a dovedit a fi ambasadorii care reprezintă cu onoare şi mândrie România şi forţele sale armate în misiunile internaţionale.
Suntem profund convinşi că şi în continuare, veţi demonstra că deviza asociaţiei noastre ,, PATRIE- ONOARE- DEMNITATE ” este un exemplu demn de urmat şi pentru dumneavoastră în activitatea viitoare, aşa cum noi, veteranii militari, l-am avut în întreaga noastră carieră militară.
Alături de urarea de noi şi însemnate succese în activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi în ţară, vă dorim multă sănătate şi fericire, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră !

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
General (r) prof. univ. dr. Mihai lliescu
07.10.2011
Bucuregti
3.

C O M U N I C A T

Biroul Permanent Central comunică :

Între activităţile organizate în întâmpinarea Zilei Armatei României – 25 Octombrie, s-a aflat şi simpozionul cu tema : „70 de ani de la intrarea României în cel de al Doilea Război Mondial 1941 – 1945”.
Organizat împreună – A.N.C.M.R.R., A.N.V.R., Secţia de Ştiinţe Istorice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi Filiala Cercetare-Învăţământ a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România - manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat în ziua de 18 octombrie a.c. , la Palatul cercului Militar Naţional, în prezenţa unui important auditoriu – veterani de război, generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi retragere, precum şi a unora din membrii familiilor acestora.
Simpozionul a debutat printr-un substanţial şi pertinent expozeu despre caracteristicile esenţiale ale celei de a doua conflagraţii mondiale 1939-1945, făcut de general (r) prof.univ.dr.Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, care a fost şi moderatorul întregii activităţi ştiinţifice.
În continuare, au fost prezentate comunicările :
a/ „Starea Armatei României la intrarea în cel de al Doilea Război Mondial – iunie 1941. Locul şi rolul Armatei Române în dispozitivul strategic de ansamblu”, de general (r) Marin Badea Dragnea, preşedintele A.N.V.R. ;
b/,, Relaţiile de comandament româno-germane şi româno-sovietice în campaniile celui de la Doilea Război Mondial”, de prof.univ.dr.Alexandru Duţu, şef catedră la Universitatea „Spiru Haret” ;
c/ ,,Activitatea Serviciului de Informaţii al Armatei în preajma şi în timpul celui de al Doilea Război Mondial”, de general de brigadă (r) Aurel Ene, preşedintele Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi Retragere ;
d/ „Repere ale manifestării şi înnobilării artei militare în anii celui de la Doilea Război”, de general colonel (r) dr.Constantin Olteanu, membru al conducerii centrale al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, preşedintele Filialei Cercetare-Învăţământ :
e/ „Tratatul de pace încheiat de România cu Puterile Aliate şi Asociate în 1947. Semnificaţii istorice”, de prof.univ.dr.Ştefann Lache de la Universitatea „Spiru Haret”.
În acelaşi cadru a avut loc şi lansarea cărţii „Războiul de 2.194 zile 1939 – 1945” având ca autori pe Alexandru Duţu şi Constantin Olteanu, o lucrare de 479 de pagini, despre care prof.univ.dr.Ştefan Lache, apreciind temeinica ei alcătuire, erudiţia şi eforturile autorilor, a declarat că, după ştiinţa sa, „este unicat în isoriografia celui de la Doilea Război Mondial, de altfel deosebit de bogată”. Participanţii au avut posibilitatea de a procura cartea de la ştandul organizat în incintă şi de a solicita autografe autorilor.

În încheiere au fost adresate mulţumiri celor care au prezentat comunicări, toate acestea, fără excepţie, cuprinzând date şi fapte inedite, reuşindu-se relevarea pertinentă a eforturilor României în cel de al Doilea Război Mondial şi a nedreptăţilor ce i s-au făcut la încheierea acestuia.
Mulţumiri au fost adresate şi participanţilor care, înfruntând vitregiile vremii în răcire, au onorat invitaţia ce li s-a făcut.
Un salut camaraderesc a fost adresat membrilor activi ai Armatei României care, pe terenurile de instrucţie şi în poligoane, în sălile de specialitate şi pe noile teatre de operaţii întâmpină Ziua Armatei cu demne fapte ostăşeşti.
LA MULŢI ANI ARMATA ROMÂNIEI !
Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R

4.

COMUNICAT
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere a fost onorată de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române cu invitaţia de a participa la sfinţirea bisericii ortodoxe române, construită de iscusiţi meşteşugari maramureşeni în oraşul Most – Cehia în cinstea celor peste 60.000 de ostaşi români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă in cel de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Chehoslovaciei de sub ocupaţia nazistă, activitate la care a fost desemnat să participe generalul locotenent (r) Dumitrescu Victor , vicepreşedinte al asociaţiei.
Această biserică – memorial a fost construită cu efortul comun al celor două biserici ortodoxe surori, din România şi Cehia cu sprijinul autorităţilor de stat din România şi al celor locale din oraşul Most. A fost sfinţită pe data de 9 octombrie a.c. de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, impreună cu Preafericitul Krystoph Mitropolit al Cehiei şi Slovaciei, Înalt Presfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi Preasfinţitul Ciprian Câmpineanu, Episcop Vicar Patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi români şi cehi.
În faţa bisericii a fost construită o frumoasă troiţă ce va mărturisi peste veacuri curajul eroilor români care au luptat pentru eliberarea Cehoslovaciei, troiţă la care s-au depus coroane de flori din partea Preşedenţiei României, Guvernului, Ministerului Apărării Naţionale, Ambasedei României la Praga, A.N.C.M.R.R. şi A.N.V.R.
La ceremonie a participat un numeros public, reprezentanţi ai statului român şi ceh, ai diferitelor asociaţii ale românilor, cetăţeni cehi din oraşul Most, români stabiliţi în diferite părţi ale Cehiei şi Slovaciei.
Pe timpul acestei activităţi A.N.C.M.R.R. a fost de mai multe ori în discuţia înalţilor prelaţi bisericeşti şi a ambasadorului României la Praga, doamna Daniela Gâtman, iar Preasfinţitul Ciprian Câmpineanu, Episcop Vicar Patriarhal a adus, faţă de reprezentantul asociaţiei noastre, cuvinte elogioase la adresa A.N.C.M.R.R. şi în mod deosebit la adresa preşedintelui, domnul General (r) Iliescu Mihai, buna colaborare şi înţelegere realizate, evidenţiind totodată contribuţia asociaţiei, a membrilor săi la cumpărarea icoanelor destinate bisericii construite cât şi donaţia pentru construirea Catedralei Mânturea Neamului.
BIROUL PERMANENT CENTRAL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu