miercuri, 26 iunie 2013

CELE MAI IMPORTANTE AMENDAMENTE ADUSE CONSTITUTIEI

Dupa cum se stie, Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat  modificările la viitoarea lege fundalemnală care ar urma să fie supusă votului popular, cel mai probabil, în toamnă. Votul final a fost dat în absenţa deputaţilor PDL şi PPDD.

 Trebuie stiut si faptul ca acest proiect trebuie să aibă avizul Curţii Constituţionale, al Consiliului Legislativ si va fi văzut de Comisia Europeană şi de Comisia de la Veneţia - , după care, în toamnă, va reveni în plen, prima dată în Senat.

Iata care sunt celemai importante amendamente asumate de  Comisia de revizuire a Constituţiei :

Art 1.

Forma actuală

România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.


Forma modificată sau amendată

ALINEAT NOU: România recunoaşte rolul istoric, în constituirea şi modernizarea statului român, al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei â Regale si al minorităţilor naţionale.

Art.3 (3)

Forma actuală

Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

Forma modificată sau amendată

REGLEMENTEAZÂ REGIUNILE: Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni.

Art. 12(1)

Forma actuală

Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

Forma modificată sau amendată

STEMA APARE PE STEAG: Drapelul României este tricolor, având pe fondul galben stema ţării. Culorile sunt aşezate vertical, în ordineaurmătoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.


Art. 30 (7)

Forma actuală

Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Forma modificată sau amendată

PROFANAREA DRAPELULUI, INTERZISÂ: Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,profanarea drapelului naţional, îndemnul la război deagresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă,incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.


Art. 44 (1)


Forma actuală

Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.


Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Dreptul de proprietate, precum şi creanţele împotriva statului, sunt garantate. Creanţele împotriva statului au acelaşi regim juridic ca şi contribuţiile fiscale, încondiţiile legii.


Art. 52 (3)


Forma actuală

Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciilecauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii, inclusiv în ceea ce priveşte magistraţii care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau prin gravă neglijenţă. Statul exercită dreptul de regres, în condiţiile legii.


Art 62 (3)


Forma actuală

Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.


Forma modificată sau amendată

MAXIMUM 300 DE DEPUTAŢI: Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Numărul deputaţilor nu poate fi mai mare de 300. La acest număr se adaugă reprezentanţii minorităţilor naţionale.

Art. 64 (4)

Forma actuală

Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune.


Forma modificată sau amendată

ALINEAT NOU: Orice persoană de drept public, orice persoană juridică privată şi orice persoană fizică are obligaţia de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după caz, înfaţa unei comisii parlamentare, în urma invitaţiei scrise primite din partea acesteia, cu respectarea principiuluiseparaţiei puterilor în stat. Activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciar.

Art.70 (2)

Forma actuală

Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

Forma modificată sau amendată

TRASEISMUL ESTE PEDEPSIT: Calitatea de deputat sau de senator încetează: a) la data întrunirii legale a Camerelor nou alese; b) în caz de demisie; c) în caz de pierdere a drepturilor electorale; d) în caz de incompatibilitate; e) la data demisiei din partidul politic sau formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau la data înscrierii acestuia într-un alt partid politic sau o altă formaţiune politică; g) în caz de deces.

Art.80 (1)

Forma actuală

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.


Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Preşedintele României este şeful statului,reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării

A 83(1)

Forma actuală

Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.


Forma modificată sau amendată

MANDAT DE 4 ANI: Mandatul Preşedintelui României este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

Art.83.- (1 – 3)

Forma actuală

În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

Forma modificată sau amendată

RESTRâNGE ATRIBUTELE PREŞEDINTELUI: În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Preşedintele României nu poate refuza propunerea primului-ministru de revocare şi numire a unor membri ai Guvernului.


ART. 89 (1)

Forma actuală

După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.


Forma modificată sau amendată

PARLEMENTUL, DIZOLVAT MAI UŞOR: După consultarea preşedinilor celor două Camere şi a preşedinilor partidelor, formaţiunilor sau alianţelor politice parlamentare Preşedintele Românieidizolvă Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru învestitura Guvernului, în termen de 30 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea cel puţin a unei

solicitări de învestitură. Preşedintele dizolvă Parlamentul dacă ohotărâre în acest sens este adoptată cu votul a două treimi dintre membrii fiecărei Camere.


Art.95 (1)

Forma actuală

În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Forma modificată sau amendată

INTRODUCE UN ALINIAT NOU: (4) Dacă referendumul de demitere din funcţie est e valid, dar propunerea de demitere nu întruneşte omajoritate de 50% plus unu din voturile valabil exprimate, Parlamentul va fi dizolvat, urmând ca, în termen de 45 de zile calendaristice, să se organizeze alegeri parlamentare anticipate.

ART 103 (1)

Forma actuală

Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.


Forma modificată sau amendată

ALINIAT NOU: În cazul în care cel de-al treilea candidat la funcţia de prim-ministru îi depune mandatul, nu seprezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele va dizolva Parlamentul.


Art 112(2)

Forma actuală

Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

Forma modificată sau amendată

MINIŞTRI DEMIŞI: Ministrul a cărui revocare a fost solicitată prin intermediul unei moţiuni simple, adoptate de către cele douăCamere ale Parlamentului, va fi revocat din funcţie la propunerea primului-ministru.

ARTICOLUL 113(1)

Forma actuală

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.


Forma modificată sau amendată

 ALINIAT NOU: Semnatarii moţiunii de cenzură vor propune numele unei persoane drept candidat pentru funcţia de prim-ministru, iar aceasta va fi însărcinată de către Preşedinte cu formarea noului Guvern în cazul în care moţiunea de cenzură este adoptată.

 sursa :http://www.zf.ro/politica/care-sunt-cele-mai-importante-amendamente-aduse-viitoarei-constitutii-10987518

 PS    
Fara indoiala,  unele dintre amendamentele propuse sunt extrem de binevenite. Numai ca este evident ca asupra unora trebuie sa ne aplecam ceva mai mult, pentru a fi siguri ca acestea vizeaza, exclusiv ,  interesul majoritatii.
Astfel :
Dincolo de faptul ca se vorbeste despre o stema a Romaniei de care nu avem niciun habar, spre exemplu, specialistii atrag atentia asupra faptului ca deja se face o abatere grava de la un articol al actualei Constitutii, articolul 2, paragraful 1, care spune că suveranitatea aparţine poporului care o exercită prin referendum.
Desi nu sunt nici pe departe un sustinator al deciziei reiesite dupa referendum, regula spune ca majoritatea este suverana. Chiar daca, cel mai probabil, s-a votat emotional, chestie speculata de initiatorul referendmului...
Or, chiar si in aceste conditii , insistandu-se de catre actuala majoritate ca ,,a fost vorba de un referendum consultativ,,  de fapt se induce   o speculatie ordinara . A veni apoi cu justificarea ca ,,  noi, cei din USL, am candidat spunând foarte clar că vrem să modificăm Constituţia, dar păstrăm Parlament bicameral, oamenii ne-au dat votul, si vom vedea după aceea” este grotesc, este rusinos...
Referendumul a stabilit clar : 300 de parlamentari şi o cameră si numai această variantă trebuie să fie în Constituţie ! 
POPORUL ESTE SI TREBUIE SA RAMANA SUVERAN!

In alta ordine de idei, poate ar trebui sa analizam si daca nu cumva ar trebui eliminata  imunitatea parlamentara care ar trebui să funcţioneze doar pentru declaraţiile politice. 

Chiar si ideea coborârii cvorumului pentru refendum la 30 la sută  trebuie cantarita cu multa atentie in acest moment, aceasta, fiind una potential  generatoare de  mari probleme... Intreb si eu, acest prag poate fi utilizat chiar in orice situatie in care poporul ar putea fi consultat ?! Ma indoiesc... 

Ce sa mai spun  ca mi se pare curios ca autorii amendamentelor de mai sus nu au dat nicio importanta propunerii opozitiei de a fi  eliminat din articolul 44 din Constituţie a alineatului 8, care prevede prezumţia de dobândire licită a averii.
Se vrea,ori ba,  confiscarea averilor dobândite ilegal ?! Daca articolul nu poate fi modificat, gasiti solutia confiscrilor si, musai, treceti-o in Constitutie. De ce ? Macar pentru faptul ca de aceasta nu va puteti batea joc, chiar asa de usor...

Apoi, amendamentul: „calitatea de senator sau deputat încetează la data demisiei din partidul sau formaţiunea politică din partea căruia a fost ales la data înscrierii acestuia într-un alt partid politic sau formaţiune politic" desi, teoretic, ar trebui sa fie sustinut fara rezerve, pana la urma acesta nu vizeaza decat sa faca din acesti alesi niste prizonieri ai formatiunilor politice care formatiuni, de cele mai multe ori, au o cu totul alta agenda de lucru decat cea care ar trebui sa vizeze, exclusiv, interesele alegatorilor...Desigur, trebuie vazut cum se poate taxa rapid aceasta migratie de catre alegatori, dar nu de catre partide...

In raport cu modul in care se prezinta actuala clasa politica, imi da fiori chiar si propunerea  care prevede că Parlamentul numeşte sau alege, după caz, Avocatul Poporului şi directorii Serviciului Român de Informatii și Serviciului de Informatii Externe...S-a dovedit cu varf si indesat ca noi nu mai avem , demult,  institutii ale statului ci...ale partidelor.

In final,  recunosc ca, fiind, mai degraba,  un mic nationalist, ma sacaie  si propunerea ca  unele prerogative ale BNR pot fi transferate la Banca Centrală Europeană, odată cu procesul de aderare la zona euro...O fi de bine in conditiile in care stam in ante-antecamera UE de ceva ani, desi suntem membri ai acesteia?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu