vineri, 29 aprilie 2011

VALORIFICAREA STAGIILOR DE COTIZARE DUPA TRECEREA IN REZERVA

In vederea diminuarii pierderilor care vor rezulta din remiterea noilor decizii de revizuire, avand in vedere ca procesul nostru cu statul roman poate dura si 1-2 ani (inclusiv la CEDO), va informez ca, in baza actualei legislatii in domeniul pensiilor (Legea 119/2010, OUG nr.1/2011, Legea 263/2010 si HG 257/ 2011 referitoare la normele de aplicare a noi legi a pensiilor) ,putem valorifica la zi, anual, in procesul revizuirii/recalcularii si stagiile de cotizatie la asigurarile sociale dobandite dupa data pensionarii. Este de preferat ca valorificarea sa se faca abia dupa ce vom primi noile decizii de revizuire, deoarece conform OUG 1/2011,drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
Aceste aspecte ar fi de natura sa mimimalizeze pierderile din actualele cuantumuri ale colegilor din grup, sens in care va sugerez sa transmiteti si cunoscutilor dvs, deoarece multe persoane nu au cunostinte juridice si nici timp de asa ceva.

Cum procedam?

1. Va deplasati la Casa de pensii BIROUL ELIBERARE ADEVERINTE - STAGII DE COTIZARE.

2. La Casa de pensii, la biroul mentionat mai sus (avand C.I. asupra dvs.) se face o cerere , se plateste la casierie 15 lei si se obtine Adeverinţa de venituri in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat
3. Se face o copie la respectiva adeverinta
4. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie (vezi modelul atasat)
5. Se anexeaza la respectiva cerere:
• Adeverinţă eliberată de Casa de pensii in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în original şi copie
• Carte de identitate, în copie;
• Ultimul talon de pensie (pe luna aprilie 2011), în copie;
• Baza legală (extras) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, vezi documentul atasat)
• 6. Se introduc documentele intr-un plic, si se transmit prin C.N. „Poşta Română" S.A. (‘’ cu confirmare de primire ‘’) la sediul Caselor de Pensii sectoriale ale...
• Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
• Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131;
• Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti, str. Amzei, nr. 4 sector 1
7. Dovada transmiterii documentelor (chitanta) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost transmise la Casele de pensii sectoriale

HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

ART. 134
(1) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limitã de vârstã poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea stagiilor de cotizare realizate dupã data înscrierii la pensie
(3) La recalcularea pensiilor pentru limitã de vârstã, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se utilizeazã stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei (in cazul nostru de 20 de ani)

(4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii,se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului /veniturilor adãugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determinã cu respectarea condiţiilor şi modalitãţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de naturã a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã solicitarea.

IMPORTANT : Conform art. 134 alin. (7) din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Deci, cu cat facem mai repede cererea cu atat avem mai mult de castigat.CERERE
de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensieCatre : Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale


Subsemnatul ___________ , având codul numeric personal nr. _______________ ,domiciliat în localitatea _________ , Str._________ nr . __, Bl. __ , ap. ____, posesor al actului de identitate seria.__ nr. _______ , eliberat de _______ la data de ______, nascut la data de ______ in localitatea _____ , jud. _______ , fiul lui _______si al ______, cu dosar de pensie nr. ________ , telefon _________ , in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art 107 , alin (4) si a Hotararii Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art. 134 alin. (2) si (3) coroborat cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor , solicit recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.

În acest scop depun următoarele :
• adeverinta eliberata de casa de pensii a __________in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini , în original şi copie; ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )
• Carte de identitate seria.__ nr. ____ , eliberat de _____ , _ pagina , în copie;
• Ultimul talon de pensie ( pe luna ………………. ) , 1 pagina , în copie;
Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Data .................. Semnătura ………………..BAZA LEGALA ( EXTRAS ) PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE


• art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
‘’(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii ‘’

• art. 134 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei. ‘’
• art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor :

Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’
• art. 171 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

‘’La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.’’

SURSA :Moraru Dan/SCMD Iași

3 comentarii:

 1. Antonescu

  “Principiile de bază care trebuie să călăuzească toate treptele ierarhice în exercitarea atribuţiilor lor.”
  Citez:”Luând conducerea Statului, cred de a mea datorie să arăt tuturor, de pe toate treptele ierarhice, civile şi militare, prin-cipiile de bază care trebuie să-i călăuzească
  în exercitarea atribuţiilor lor:
  - LEGALITATEA INTEGRALĂ.
  - DREPTATEA.
  - OMENIA.
  - NU SE POT CERE SACRIFICII SUFLETELOR CARE AU FOST CRESCUTE LA ŞCOALA UMILINŢEI.
  - EXEMPLUL PERSONAL.
  - INIŢIATIVA.
  (Fiecare principiu era succint explicat în esenţa sa – nota mea)
  Iată principiile de care m-am călăuzit în toată viaţa mea.
  Astăzi cer tuturor celor care vor să muncească cu adevărat devotament, să înţelea-
  gă aceste imperative ale timpului, să şi le însuşească, să le dezvolte şi să le aplice în
  toate ocaziile, în interesul superior al pro-păşirii Statului nostru.”
  General ION ANTONESCU
  Conducătorul Statului Român şi
  Preşedintele Consiliului de Miniştri
  (din Ordinul Circular Nr.2/06 sept.1940)

  RăspundețiȘtergere
 2. SEFUL Comisiei de Apărare şi Ordine Publică din Camera Deputaţilor, deputatul Costică Canacheu, ESTE PUNTEA DE LEGĂTURĂ între agentul sirian YASSIN si COTROCENI!
  La 1 octombrie 2004, Băsescu, pe atunci primar general al Capitalei, prin aprobarea Raportului nr. 20953, i-a acordat lui Yassin Mohamed un spaţiu de 580 mp în Bucuresti, pe Calea Griviţei 198-200 („Yassin a fost unul dintre personajele-cheie ale răpirii jurnaliştilor din Irak şi cel care a intrat în posesia celei mai mari părţi a averii lui Omar Hayssam – bani, terenuri şi imobile – care şi-au pierdut urma în întortocheate combinaţii financiare, ale cărui beneficiar este nimeni altcineva decît Băsescu” – spun avertizori ai SRI). Astăzi, cea mai importantă parte a spaţiului a fost întoarsă de Yassin portocaliilor – aici funcţionează un important sediu PD-L. Iar in acest spaţiu are acum biroul secretarul executiv al PD-L, preşedintele Comisiei de Apărare şi Ordine Publică din Camera Deputaţilor, Costică Canacheu. Sursele noastre ne-au dezvăluit faptul că, la baza ascensiunii politice a lui Costică Canacheu, un personaj doar cu studii medii, stă faptul că acesta este veriga de legătură dintre Băsescu şi Yassin. Conform acestora, „Canacheu a fost cel care a garantat, în 2005, afacerea transferului de avere a lui Hayssam şi faptul că Yassin va restitui, conform înţelegerii, partea cerută de Băsescu”. Mai mult decat atat: Yassin Mohamed figureaza si pe listele SIE, ca “ofiţer al Serviciului de Informaţii externe sirian, iar Costică Canacheu este agent al aceluiaşi serviciu, recrutat de arab încă din anii ’90″.
  Basescu cunoştea relaţia specială a lui Canacheu cu Serviciul de Informaţii din Siria. Mai mult, prin intermediul acestuia, sirienii au finanţat, atat în 2004, cat si la sfarsitul anului trecut, campaniile electorale ale actualului presedinte al Romaniei. La rîndul său, Băsescu, după ce a ajuns preşedinte, le-a asigurat protecţia pe teritoriul României, devenită un important punct prin care Serviciile de Informaţii arabe îşi finanţează activităţile din Europa. Aceleaşi surse spun că Yassin Mohamed este şeful acestei filiere de finanţare a activităţilor externe şi că patronează cîteva firme-fantomă, cu datorii de miliarde la Statul Român, pe care nimeni din actualele structuri ale statului condus de Băsescu nu s-a obosit să le recupereze. Mai exact, pe numele româno-sirianului Yassin apar 4 firme care au un numitor comun: angajaţi zero, rentabilitate zero. Acestea sînt: International Eurocom Prod SRL, International Medical Center, International Nova Consult şi International Technical & Engineering Services. Conform unor date ale Ministerului de Finanţe, numai ultima dintre firmele enumerate are o datorie la stat de 4,6 miliarde de lei noi, dintr-un pretins comerţ cu textile, iar toate firmele însumează datorii de aproximativ 9 miliarde de lei noi către Bugetul de Stat.
  Simona FICA

  RăspundețiȘtergere
 3. Anonimului
  1. remarcabile principii ! câtă nevoie am avea acum de un ANTONESCU ! ION , evident ...

  2. interesante date ! și...zdruncinătoare ! ce dreaku e în țara asta fraților ?!

  RăspundețiȘtergere