luni, 31 ianuarie 2011

OPINII DIN...CURTEA ARGEȘULUI




H.G. 1294/2001, recunoscută ca fiind valabilă atât de L. 119/2010, cât şi Legea Unitară a Pensiilor, se referă la grupele de muncă în care sunt încadraţi militarii, respectiv:

- CONDIŢII DEOSEBITE - spor de 25% la vechime (se adaugă 3 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii);

- CONDIŢII SPECIALE - spor de 50% la vechime (se adaugă 6 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii);

- ALTE CONDIŢII - spor de 100% la vechime (se adaugă 12 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii);

Fără a abdica vreodată de la principiul conform căruia diminuarea/modificarea unui drept câştigat, retroactiv condiţiilor generate constituie un abuz fără precedent, o analiză a deciziilor de pensionare primite de diverşi rezervişti denotă un aspect stupefiant: rezerviştii loviţi cel mai dur de aceste decizii de recalculare sunt exact cei care provin din trupele de elită ale Armatei României - acei rezerviştii care şi-au desfăşurat activitatea în ALTE CONDIŢII, definite în Art 1.(c) din H.G. 1294/2001 ca ˝ acele locuri de muncă şi condiţii care implică pericol permanent de vătămăre corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii ori de pierderii a libertăţii, captivitate, terorosm, răpiri, luări ca ostateci - şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire şi de protecţie˝. Anexa nr. 1 din H.G. 1294/2001 detaliază exact aceste domenii şi specialităţi:

1. Submarine, navele militare tip vedetă maritimă, scafandri de mare adâncime şi de luptă;

2. Piloţi, navigatori de bord, trăgători aerieni;

3. Paraşutişti, cercetaşi prin paraşutare, alpiniştii din trupele de vânători de munte;

4. Experimentarea, testarea şi evaluarea explozivilor;

5. Conducerea misiunilor operativ-informative, protecţia demnitarilor şi controlul antiterorist;

6. Pirotehnie;

7. Militar, indiferent de specialitate, pe timpul stării de urgenţă sau de asediu, al campaniei ori al participării la misiuni de menţinere a păcii;

Pe baza H.G. 1294/2001 - pt. toţi militarii provenind din categoriile menţionate se prevede că în vederea pensionării se iau în calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii. Atât L. 119/2010, cât şi Legea Unitară a Pensiilor - admit integrarea dispoziţiilor H.G. 1294/2001 în aplicarea legilor, însă acest lucru nu se regăseşte în deciziile de recalculare şi pt. cei care au lucrat în ALTE CONDIŢII - această categorie de rezervişti având diminuari substanţiale ale cuantumului pensiilor, fiind asimilaţi celor care au lucrat în CONIŢII SPECIALE.

Astfel, s-a creat următoarea situaţie: în antetul noilor decizii, există referiri la faptul că dacă un astfel de militar a activat de ex. ex. 20 de ani ca paraşutist, stagiul său total de cotizare este de 40 de ani. Corect - însă la calculul finaciar, nu se regăseşte acest lucru: acelui paraşutist i se iau în calcul doar 20 de ani vechime efectiva şi beneficiază de o majorare de punctaj de 50%, nu de 100% - la fel ca unui rezervist - de ex. nenavigant sau topograf încadraţi în CONDIŢII SPECIALE. Comparaţia între 2 astfel de decizii se poate realiza AICI!

Astfel s-a creat următorul paradox: la recalculare între un rezervist cu 20 de ani vechime efectivă în CONDIŢII SPECIALE (geodez - spor la vechime de 6 luni la an) şi 30 ani stagiu de cotizare şi un rezervist cu 20 de ani vechime efectivă în ALTE CONDIŢII (paraşutist - spor de vechime 12 luni la an) şi 40 de ani stagiu de cotizare, nu mai există nicio diferenţă: amândorura li se iau în calcul doar cei 20 de ani efectivi, cu majorare de punctaj de 50% pt. anii lucraţi în atât în CONDIŢII SPECIALE, cât şi în ALTE CONDIŢII.

În acest context, analizând deciziile pe bază de venituri sosite rezerviştilor - tuturor celor care şi-au desfăşurat activitatea în ALTE CONDIŢII - inclusiv celor cu vechime completă, le-a scăzut substanţial cuantumul pensiilor. Este logic să se întâmple aşa - L. 164/2001 lua în calcul acel stagiu de cotizarea la valoarea lui, recunoscându-se şi financiar valoarea trupelor de elită, în noile decizii - pentru cei care au lucrat în ALTE CONDIŢII - stagiul de cotizare devine unul pur virtual.

Întrebările care se impun:

- a dorit cineva să decimeze efectiv rezerviştii din trupele de elită ale Armatei României?

- a interpretat cineva în mod eronat prevederile de corelare a L. 119/2010, Legii Unitare a Pensiilor şi H.G. 1294/2001, astfel încât să nu realizeze că rezerviştii care au lucrat în ALTE CONDIŢII - se deosebesc de fapt de cei care au lucrat în CONDIŢII SPECIALE (aşa cum şi ultimii se deosebesc de cei car au lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE) - însă acest lucru nu se regăseşte la recalcularea pensiilor celor din prima categorie?

- cum aplică Guvernul şi cei de la D.F.C. prevederile H.G. 1294/2001, între şeful S.M.G. - pilot (ALTE CONDIŢII) şi un nenavigant (CONDIŢII SPECIALE) din cadrul M.Ap.N. nu mai există nicio diferenţă - fiind integraţi în aceeaşi grupă de muncă la stabilirii cuantumului pensiei?

Concluziile care se impun:

- după noile decizii de recalculare a pensiilor - pilot sau la sol - e acelaşi lucru, 50% majorare punctaj în ambele cazuri;

- rezerviştii provenind din trupele de elită sunt loviţi cel mai dur de procesul recalculării;

SURSA :http://scmdcurteadearges.blogspot.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu