miercuri, 30 martie 2011

Initiative legislative adoptate tacit de Senat

In plenul Senatului a fost prezentata o Nota privind adoptarea tacita, prin implinirea termenului la data de 24 martie 2011, a urmatoarelor initiative legislative:

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei „Delta Dunarii”;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, pentru eficientizarea unor institutii si activitati in acest domeniu;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, precum si pentru prorogarea unor termene;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Cu 62 de voturi pentru, 55 impotriva si nici o abtinere, a fost adoptata cererea de reexaminare a Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, proiectul de lege fiind, in consecinta, respins. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat a fost retrimis la comisia de specialitate in urma unui rezultat de 52 de voturi pentru, 43 impotriva si 2 abtineri.

In cadrul programului de legiferare, au fost adoptate urmatoarele initiative legislative:

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea de masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2011;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind utilizarea indicatorului de referinta câstigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale.

PS D-aia i-am trimis in Parlament, plătindu-i regește, să adopte tacit ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu